32گوێزراوه‌ته‌وه‌ چۆن ئەم پەیجە دابخەم؟

هاوڕێ شينکی

 • هیچ زانیاریی وه‌ڵام نییه‌
 • هیچ زانیاریی بابه‌ت نووسین نییه‌
 • هیچ زانیاریی په‌یامی پێشوو نییه‌
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-10-01 09:18:00 Ranja Hseen
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-28 20:27:09 Ranja Hseen
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-26 19:13:44 ڕێنوار
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٥٥٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-26 07:17:53 Govar Jabar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-19 18:02:42 shazada.info
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-19 10:41:36 Ranja Hseen
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٣٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-11 12:57:27 Govar Jabar
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٤٥٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-08 18:41:30 Govar Jabar
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٩٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-02 20:10:28 balenzrar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٨٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-25 16:47:15 kamo fanar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٣٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-21 18:09:16 ڕێنوار
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ١٤٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-16 19:42:50 koshan
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ١٤٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-13 16:55:07 garmyani
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٦٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-15 08:20:50 bilal0770
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-14 22:12:23 ڕێنوار

57 چۆن mysql_connect بۆ PDO بگۆرم ؟

گەردیلەى زانست

 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-04 21:01:41 ڕێنوار
 • ١٩ وه‌ڵام
 • ٨٧٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-26 21:40:35 aawara
 • ١١ وه‌ڵام
 • ٩٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-25 10:37:08 barznji