• ١ وه‌ڵام
 • ٤٧٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-12-21 11:23:06 Ranja Hseen
 • ٣١ وه‌ڵام
 • ٤٤٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-12-11 16:58:27 هه‌ڵکه‌وت
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٤٩٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-12-03 21:07:56 aawara
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٧٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-12-03 20:18:09 Govar Jabar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-11-08 05:12:46 Govar Jabar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-11-07 20:58:56 karwan&pc

39گوێزراوه‌ته‌وه‌ چۆن ئەم پەیجە دابخەم؟

هاوڕێ شينکی

 • هیچ زانیاریی وه‌ڵام نییه‌
 • هیچ زانیاریی بابه‌ت نووسین نییه‌
 • هیچ زانیاریی په‌یامی پێشوو نییه‌
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-10-01 09:18:00 Ranja Hseen
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-28 20:27:09 Ranja Hseen
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-26 19:13:44 ڕێنوار
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٨٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-26 07:17:53 Govar Jabar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-19 18:02:42 shazada.info
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٢٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-19 10:41:36 Ranja Hseen
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-11 12:57:27 Govar Jabar
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٦٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-08 18:41:30 Govar Jabar
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-02 20:10:28 balenzrar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٨١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-25 16:47:15 kamo fanar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٣٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-21 18:09:16 ڕێنوار
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ١٩٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-16 19:42:50 koshan
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ١٩٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-13 16:55:07 garmyani
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-15 08:20:50 bilal0770