• ١٢ وه‌ڵام
 • ١٣٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-12-03 21:07:56 aawara
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-12-03 20:18:09 Govar Jabar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٢٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-11-08 05:12:46 Govar Jabar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٣٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-11-07 20:58:56 karwan&pc

36گوێزراوه‌ته‌وه‌ چۆن ئەم پەیجە دابخەم؟

هاوڕێ شينکی

 • هیچ زانیاریی وه‌ڵام نییه‌
 • هیچ زانیاریی بابه‌ت نووسین نییه‌
 • هیچ زانیاریی په‌یامی پێشوو نییه‌
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-10-01 09:18:00 Ranja Hseen
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٩٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-28 20:27:09 Ranja Hseen
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-26 19:13:44 ڕێنوار
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٧٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-26 07:17:53 Govar Jabar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-19 18:02:42 shazada.info
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-19 10:41:36 Ranja Hseen
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٤٧٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-11 12:57:27 Govar Jabar
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٥٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-08 18:41:30 Govar Jabar
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٤٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-09-02 20:10:28 balenzrar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٦٤٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-25 16:47:15 kamo fanar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٤٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-21 18:09:16 ڕێنوار
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ١٧٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-16 19:42:50 koshan
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ١٧٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-13 16:55:07 garmyani
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٥٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-15 08:20:50 bilal0770
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-14 22:12:23 ڕێنوار