• ٢ وه‌ڵام
 • ٣٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-22 15:05:33 heyderzubeir
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-20 21:53:46 heyderzubeir
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-20 11:53:00 kamo fanar
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-18 16:47:45 Govar Jabar
 • ١٣ وه‌ڵام
 • ١٤٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-18 07:25:49 ڕێنوار
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٥٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-17 21:17:01 sabaty zhian
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٨٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-17 07:41:18 aawara
 • ٢٧ وه‌ڵام
 • ١٨٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-09 21:53:06 ڕێنوار
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٠٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-09 14:53:05 sabaty zhian
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٤٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-06 21:19:56 ڕێنوار
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٧٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-03 18:48:08 Govar Jabar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-31 21:50:24 sabaty zhian
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٨٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-26 09:50:17 Govar Jabar
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٥٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-24 22:06:39 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٥٢٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-23 23:51:46 kamo fanar
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٥٢٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-23 17:22:11 هێدی سه‌رمۆردی

142 ٣٠٠ کۆدى ڕەنگ بۆ وێب داڕێژان

هێدی سه‌رمۆردی

 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-22 15:27:40 arsh-2011
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-27 20:30:57 bilal0770
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٢٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-25 19:38:27 ڕێنوار
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٢٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-19 21:30:47 kamo fanar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٣٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-13 13:14:47 گەردیلەى زانست
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-13 12:37:35 kamo fanar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-05 21:38:00 ڕێنوار