• 1 وه‌ڵام
 • 657 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-10-14 02:06:22 نووسه‌ر gold-technology.net
 • 4 وه‌ڵام
 • 1284 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-23 20:04:06 نووسه‌ر xemxor
 • 4 وه‌ڵام
 • 1044 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-02 15:49:53 نووسه‌ر xemxor

34 بەکارهێنانی ٣ زمان

نووسه‌ر kurdhostia

 • 1 وه‌ڵام
 • 586 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-08-26 16:42:22 نووسه‌ر ئاسۆ نادری
 • 0 وه‌ڵام
 • 529 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-08-12 13:46:54 نووسه‌ر xemxor
 • 4 وه‌ڵام
 • 906 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-08-12 01:18:35 نووسه‌ر xemxor
 • 5 وه‌ڵام
 • 922 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-20 20:00:49 نووسه‌ر mohammed_kurd
 • 0 وه‌ڵام
 • 440 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-07 11:50:17 نووسه‌ر sarhangkhalifany
 • 0 وه‌ڵام
 • 410 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-02 16:39:56 نووسه‌ر sarhangkhalifany
 • 2 وه‌ڵام
 • 775 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-05-08 13:48:22 نووسه‌ر kurdhostia

41 کێشەم لە جوملە هەیە

نووسه‌ر kurdhostia

 • 9 وه‌ڵام
 • 1366 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-04-27 23:45:53 نووسه‌ر kurdhostia
 • 2 وه‌ڵام
 • 718 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-03-10 04:07:38 نووسه‌ر kurdhostia
 • 3 وه‌ڵام
 • 837 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-03-09 04:54:50 نووسه‌ر kurdhostia
 • 4 وه‌ڵام
 • 891 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-03-06 21:05:54 نووسه‌ر ayman_kurd
 • 3 وه‌ڵام
 • 836 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-01-25 19:05:43 نووسه‌ر kurdhostia
 • 12 وه‌ڵام
 • 2847 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-01-17 17:43:59 نووسه‌ر Haw_lery
 • 12 وه‌ڵام
 • 1899 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-01-04 03:18:53 نووسه‌ر ayman_kurd
 • 4 وه‌ڵام
 • 992 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-12-05 01:01:07 نووسه‌ر ayman_kurd
 • 1 وه‌ڵام
 • 606 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-11-02 16:48:28 نووسه‌ر ayman_kurd
 • 2 وه‌ڵام
 • 793 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-11-02 10:05:29 نووسه‌ر aawara
 • 2 وه‌ڵام
 • 591 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-10-29 21:59:32 نووسه‌ر hemn94
 • 8 وه‌ڵام
 • 1460 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-10-04 12:01:52 نووسه‌ر balenzrar
 • 0 وه‌ڵام
 • 429 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-09-29 16:22:09 نووسه‌ر balenzrar
 • 4 وه‌ڵام
 • 804 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-09-16 19:49:22 نووسه‌ر balenzrar
 • 4 وه‌ڵام
 • 838 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-09-07 23:58:24 نووسه‌ر balenzrar
 • 11 وه‌ڵام
 • 2418 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-09-07 23:57:14 نووسه‌ر balenzrar
 • 2 وه‌ڵام
 • 512 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-09-07 13:04:02 نووسه‌ر هه‌ڵۆی كورد
 • 2 وه‌ڵام
 • 591 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-26 14:25:02 نووسه‌ر balenzrar

59 پێویستم بەم ڕووکارەیە

نووسه‌ر زیرەک عەبدولڕەحمان

 • 5 وه‌ڵام
 • 951 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-10 22:01:28 نووسه‌ر ayman_kurd
 • 6 وه‌ڵام
 • 897 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-10 17:33:51 نووسه‌ر Govar Jabar