31 يارمةتی له‌ php ڤیوشن

نووسه‌ر zanyarkurd

 • 2 وه‌ڵام
 • 924 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-02-27 05:54:16 نووسه‌ر yousif
 • 7 وه‌ڵام
 • 1829 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-18 15:59:51 نووسه‌ر omedikurd
 • 5 وه‌ڵام
 • 1332 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-16 22:13:17 نووسه‌ر Pshtiwan_95

34 چۆن ئه‌م به‌شانه‌ بكه‌م به‌كوردی

نووسه‌ر كـــوردستان

 • 1 وه‌ڵام
 • 698 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-08 12:55:38 نووسه‌ر ڕێنوار

35 كيشة لة كاتى دامةزراندن

نووسه‌ر rose.4u1986

 • 8 وه‌ڵام
 • 3918 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-07 17:05:39 نووسه‌ر gold-technology.net

36 دانانی Favorite Icon

نووسه‌ر hemn2

 • 13 وه‌ڵام
 • 6930 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-07 13:32:42 نووسه‌ر rose.4u1986
 • 1 وه‌ڵام
 • 898 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-20 00:51:38 نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی
 • 2 وه‌ڵام
 • 830 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-11 13:27:04 نووسه‌ر hemn2
 • 1 وه‌ڵام
 • 767 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-05 16:31:09 نووسه‌ر wp-kurdish
 • 6 وه‌ڵام
 • 1392 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-04 22:00:34 نووسه‌ر yousif
 • 0 وه‌ڵام
 • 625 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-03 01:56:36 نووسه‌ر hemn2
 • 4 وه‌ڵام
 • 1301 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-26 14:58:00 نووسه‌ر mubeb
 • 1 وه‌ڵام
 • 759 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-26 14:19:42 نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی
 • 16 وه‌ڵام
 • 6677 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-24 13:12:10 نووسه‌ر نايا
 • 3 وه‌ڵام
 • 979 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-16 21:57:26 نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی

46 چۆن ناوی forum بگۆرم بۆ meko

نووسه‌ر m.samal

 • 1 وه‌ڵام
 • 652 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-15 21:53:37 نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی
 • 1 وه‌ڵام
 • 672 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-09 21:11:33 نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی
 • 1 وه‌ڵام
 • 698 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-07 23:55:36 نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی
 • 3 وه‌ڵام
 • 863 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-04 23:22:53 نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی
 • 17 وه‌ڵام
 • 2330 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-03 14:54:08 نووسه‌ر m.samal
 • 11 وه‌ڵام
 • 1697 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-03 12:15:56 نووسه‌ر m.samal

52 كيشةيةك لةكاتى سيتئةبكردن

نووسه‌ر m.samal پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • 22 وه‌ڵام
 • 3943 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-30 00:35:01 نووسه‌ر m.samal
 • 1 وه‌ڵام
 • 589 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-23 11:53:44 نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی
 • 4 وه‌ڵام
 • 962 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-12 23:46:03 نووسه‌ر savo-art
 • 0 وه‌ڵام
 • 413 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-11 19:41:28 نووسه‌ر m.samal
 • 0 وه‌ڵام
 • 563 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-07 20:57:11 نووسه‌ر future
 • 6 وه‌ڵام
 • 1006 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-12-31 13:36:35 نووسه‌ر wp-kurdish
 • 3 وه‌ڵام
 • 821 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-26 16:39:23 نووسه‌ر Ashtee44
 • 0 وه‌ڵام
 • 412 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-26 13:54:45 نووسه‌ر kurd66
 • 11 وه‌ڵام
 • 1460 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-10 01:34:15 نووسه‌ر future