• ٦ وه‌ڵام
 • ١٤٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-02-25 22:56:56 taybatyakan
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٣٧٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-12-16 10:49:05 mhamad garmyani
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٣٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-11-15 21:05:05 IMPERATOR10
 • ١١ وه‌ڵام
 • ٢٧٨٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-17 18:05:26 HawrazBakrajo

38 Signing in to Chrome

شڤان به‌رزان

 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٥٩٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-07 16:02:57 serve4kurd
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٣٧٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-28 23:30:48 Dastan Mahmod
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٧٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-16 08:48:55 Dastan Mahmod
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ٢٦٧٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-27 21:06:43 Dastan Mahmod
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٢٦٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-24 17:52:51 rayan302
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٢٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-09-24 20:54:46 ئاسۆ نادری
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٢٩٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-01 18:44:49 hewalatif
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١٠٠٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-01 17:43:35 ITkurd
 • ١ وه‌ڵام
 • ٦٤٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-20 01:12:43 تەمەن
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٤٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-19 17:04:51 محمد جاوشين
 • ١١ وه‌ڵام
 • ٣٥٠٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-17 11:45:02 soran84
 • ١ وه‌ڵام
 • ٧١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-11 19:27:59 halkawt mahdi
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٣١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-11 19:19:44 halkawt mahdi
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ٣٩٠٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-06 10:36:37 rahand.omer
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٨٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-06-15 15:44:22 BaSHDaR SDiQ
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٥٤٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-05-13 10:26:40 kazmkurd
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٢٠١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-31 17:07:38 zhiyar.muheadin
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٠٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-30 06:45:10 zhiyar.muheadin
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١٠٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-24 11:25:46 Mohamed Ismail
 • ١ وه‌ڵام
 • ٧١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-26 22:37:28 Mohamed Ismail
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١١٣٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-25 22:10:05 Mohamed Ismail
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٥٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-18 09:38:09 Mohamed Ismail