• ١٣ وه‌ڵام
 • ١٧٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-23 06:12:12 یاداشت
 • ٨ وه‌ڵام
 • ١٠٣٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-20 07:34:21 kurdistanboy
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٩٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-19 21:40:04 Brwa Kurdistani
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٢٢٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-17 11:00:55 پهپ
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٥٦٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-16 12:38:08 یاداشت
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٨١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-15 10:16:09 پهپ
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٥٠٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-14 18:40:13 یاداشت
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٠٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-12 11:49:04 یاداشت
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٩٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-12 11:44:17 یاداشت
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٢٢٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-11 16:39:49 Brwa Kurdistani
 • ١ وه‌ڵام
 • ٦٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-11 12:02:23 Brwa Kurdistani
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٧٧٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-27 21:03:53 Brwa Kurdistani
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٦٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-20 18:52:14 یاداشت
 • ١ وه‌ڵام
 • ٧٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-05 08:58:10 HUNERAHMED

81 Ubuntu چیه‌؟

ئاسۆ نادری

 • ٦ وه‌ڵام
 • ٢٧٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-02 20:12:24 HUNERAHMED
 • ١ وه‌ڵام
 • ٦٦٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-30 23:36:26 ڤانیا
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٢٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-22 09:37:25 dara chin
 • ١ وه‌ڵام
 • ٧٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-17 18:21:12 dara chin
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٣٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-02-09 16:36:20 Ashtee44
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٢١١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-01-17 08:07:48 ئاکار نەزیری