• ١٣ وه‌ڵام
 • ١٨٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-23 06:12:12 یاداشت
 • ٨ وه‌ڵام
 • ١٠٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-20 07:34:21 kurdistanboy
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٩٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-19 21:40:04 Brwa Kurdistani
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٢٣٠٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-17 11:00:55 پهپ
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٥٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-16 12:38:08 یاداشت
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٨٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-15 10:16:09 پهپ
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٥١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-14 18:40:13 یاداشت
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٠٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-12 11:49:04 یاداشت
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٢٠٢٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-12 11:44:17 یاداشت
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٢٣٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-11 16:39:49 Brwa Kurdistani
 • ١ وه‌ڵام
 • ٦٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-11 12:02:23 Brwa Kurdistani
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٨٣٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-27 21:03:53 Brwa Kurdistani
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٦٥٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-20 18:52:14 یاداشت
 • ١ وه‌ڵام
 • ٧٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-05 08:58:10 HUNERAHMED

81 Ubuntu چیه‌؟

ئاسۆ نادری

 • ٦ وه‌ڵام
 • ٢٧٧٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-02 20:12:24 HUNERAHMED
 • ١ وه‌ڵام
 • ٦٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-30 23:36:26 ڤانیا
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٢٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-22 09:37:25 dara chin
 • ١ وه‌ڵام
 • ٧٣٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-17 18:21:12 dara chin
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٤٣٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-02-09 16:36:20 Ashtee44
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٢١٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-01-17 08:07:48 ئاکار نەزیری