• ٠ وه‌ڵام
 • ٦٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-29 09:23:15 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٤٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2008-12-19 13:28:28 Webchin
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-28 19:52:04 hewafatih
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٥٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-08 17:16:24 nabazshwani
 • ٨ وه‌ڵام
 • ١٧٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-25 20:20:39 ئاسۆ نادری
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٦٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-20 15:13:56 hewafatih
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-04 12:53:55 MSTAFA koyi
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-08-15 16:45:35 Ranja Hseen
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٥٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-04-29 19:02:51 ڕێنوار
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-22 17:59:17 ali dler
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٤٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-01 05:05:09 MSTAFA koyi
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-29 15:34:04 talavoock
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٧٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-26 20:45:41 kurdhostia
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ٧٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-26 11:09:19 kurdhostia
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٧٣٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-06 14:22:30 MSTAFA koyi
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٣٣٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-01-05 15:52:54 Govar_Programer
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٤٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-12-28 17:02:08 TrueLikes
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٤٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-09-29 16:38:54 gold-technology.net
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-08-28 12:59:36 Kurdsocial
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٨٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-08-26 17:48:34 Kurdsocial
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ١٣٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-08-20 00:00:42 Rozhgar Kurdi
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-29 22:34:56 mohammed_kurd