• ٠ وه‌ڵام
 • ٨٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-07-29 09:23:15 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٥٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2008-12-19 13:28:28 Webchin
 • ١ وه‌ڵام
 • ٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-07 09:52:59 گه‌یلان
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١١٥١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-09 04:27:12 gold-technology.net
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١٠٥٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-11 00:01:35 karwanbk
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٣٧٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-31 16:20:44 gold-technology.net
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-23 22:10:46 gold-technology.net
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-07-23 21:06:09 gold-technology.net
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-05 14:52:25 ayman_kurd
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٢١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-02 15:42:44 ayman_kurd
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٦٦٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-28 19:52:04 hewafatih
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٢٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-08 17:16:24 nabazshwani
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٥٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-25 20:20:39 ئاسۆ نادری
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٥٤٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-20 15:13:56 hewafatih
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٧٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-09-04 12:53:55 MSTAFA koyi
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-08-15 16:45:35 Ranja Hseen
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٩٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-04-29 19:02:51 ڕێنوار
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-22 17:59:17 ali dler
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-29 15:34:04 talavoock
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-26 20:45:41 kurdhostia
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ١٢٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-26 11:09:19 kurdhostia
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٠٦٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-06 14:22:30 MSTAFA koyi