• ٢ وه‌ڵام
 • ٦٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-10-18 06:25:26 LuaGraphic
 • ١ وه‌ڵام
 • ٥٢٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-22 11:31:57 kurdhostia
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٦٤١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-21 07:37:10 LuaGraphic
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٨٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-29 18:01:39 mohammed_kurd
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٧٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-12 13:21:51 kurdhostia
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-19 06:54:58 LuaGraphic
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-18 08:37:22 HaMaQaLaDzeY
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ١٣٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-30 16:48:05 MSTAFA koyi
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٤٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-27 14:20:54 Shalaw IT
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٨٨٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-26 15:04:06 ئاسۆ نادری
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٩٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-23 19:29:55 MSTAFA koyi
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-21 20:22:06 MaMosta Gyan
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ٢٢٤٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-18 15:28:26 MaMosta Gyan
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٢٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-14 00:31:11 دیلان گلی
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٠٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-10 16:26:11 garmyani
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٩٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-08 08:32:48 poll.dann
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٩٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-28 10:04:55 hamarangmalpar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١١١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-17 09:27:25 hamarangmalpar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-16 22:06:04 kurdhostia
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-08 20:12:20 kurdhostia
 • ٢٧ وه‌ڵام
 • ٢٥٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-26 19:34:16 mohammed_kurd
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-13 16:21:11 rayan_18
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-10 14:25:31 IbrahimR
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٣٢٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-03 08:33:50 Govar_Programer
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٨٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-27 11:58:49 aland1
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٢٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-24 09:24:46 barhameng