• ٤ وه‌ڵام
 • ٧٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-29 18:01:39 mohammed_kurd
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٧٠٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-12 13:21:51 kurdhostia
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-19 06:54:58 LuaGraphic
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-18 08:37:22 HaMaQaLaDzeY
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ١١٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-30 16:48:05 MSTAFA koyi
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٢٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-27 14:20:54 Shalaw IT
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-26 15:04:06 ئاسۆ نادری
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٨٥٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-23 19:29:55 MSTAFA koyi
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-21 20:22:06 MaMosta Gyan
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ١٩٢٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-18 15:28:26 MaMosta Gyan
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-14 00:31:11 دیلان گلی
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٨٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-10 16:26:11 garmyani
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٤٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-08 08:32:48 poll.dann
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-28 10:04:55 hamarangmalpar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١٠٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-17 09:27:25 hamarangmalpar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٦٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-16 22:06:04 kurdhostia
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-08 20:12:20 kurdhostia
 • ٢٧ وه‌ڵام
 • ٢٣٢٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-26 19:34:16 mohammed_kurd
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٥٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-13 16:21:11 rayan_18
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٢٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-10 14:25:31 IbrahimR
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٢٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-03 08:33:50 Govar_Programer
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٥٣١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-27 11:58:49 aland1
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-24 09:24:46 barhameng
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-19 15:40:15 شالاو كؤيي
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-04 19:09:56 mohammed_kurd

89 راژەیەکی باشم دەوێت

barhameng پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • ٢٠ وه‌ڵام
 • ١٢٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-28 07:06:05 barhameng