• ٤ وه‌ڵام
 • ٧٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-29 18:01:39 mohammed_kurd
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٧١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-12 13:21:51 kurdhostia
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-19 06:54:58 LuaGraphic
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-18 08:37:22 HaMaQaLaDzeY
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ١٢٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-30 16:48:05 MSTAFA koyi
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٣٧١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-27 14:20:54 Shalaw IT
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-26 15:04:06 ئاسۆ نادری
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٨٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-23 19:29:55 MSTAFA koyi
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-21 20:22:06 MaMosta Gyan
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ١٩٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-18 15:28:26 MaMosta Gyan
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-14 00:31:11 دیلان گلی
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٩١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-10 16:26:11 garmyani
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-08 08:32:48 poll.dann
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-28 10:04:55 hamarangmalpar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١٠٤٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-17 09:27:25 hamarangmalpar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-16 22:06:04 kurdhostia
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-08 20:12:20 kurdhostia
 • ٢٧ وه‌ڵام
 • ٢٣٥٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-26 19:34:16 mohammed_kurd
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-13 16:21:11 rayan_18
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٣٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-10 14:25:31 IbrahimR
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٢٣١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-03 08:33:50 Govar_Programer
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٥٩٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-27 11:58:49 aland1
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-24 09:24:46 barhameng
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-19 15:40:15 شالاو كؤيي
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٧٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-04 19:09:56 mohammed_kurd

89 راژەیەکی باشم دەوێت

barhameng پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • ٢٠ وه‌ڵام
 • ١٣٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-28 07:06:05 barhameng