31 سکرێپتی موزیک به‌ کوردی

ayman_kurd پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2 3 4

 • ٦٣ وه‌ڵام
 • ١٨٧٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-22 06:58:28 MSTAFA koyi
 • ١٢٩ وه‌ڵام
 • ٣٠٨١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-10 07:10:01 Ranja Hseen
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٢٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-28 07:31:20 سوهه یب
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٨٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-17 14:47:12 سوهه یب
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٩٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-12 19:15:15 Dastan Mahmod
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ١٧٥٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-10 22:24:52 ayman_kurd
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-02-11 21:04:35 Govar Jabar
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١١٤٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-27 20:37:51 سوهه یب

40 سکریپتێکی تیڤیم دەوێ

barhameng پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • ٣١ وه‌ڵام
 • ٣٠٢٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-25 16:16:19 سوهه یب
 • ٨ وه‌ڵام
 • ١٣٠٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-13 10:06:37 شالاو كؤيي
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-17 19:08:42 ahmad_kurd
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-15 14:03:54 سوهه یب
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٦٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-06 02:28:55 ayman_kurd
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٧٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-05 13:59:03 hamarangmalpar
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٤٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-28 19:25:29 Govar Jabar
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٢٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-04 14:02:34 1waiel
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٧١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-03 15:56:39 شالاو كؤيي
 • ١١ وه‌ڵام
 • ٢٣١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-15 17:13:54 ahmad_kurd
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١١٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-09 17:45:20 halkawt mahdi
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٥٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-06-19 20:20:27 ئاسۆ نادری
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٨٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-05-30 21:51:50 hakan love
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ٢٠٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-17 14:19:00 sinjary
 • ١ وه‌ڵام
 • ٦٦٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-15 21:30:46 ayman_kurd
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٨١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-01-20 19:39:11 ayman_kurd
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٩٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-01-05 05:56:42 ayman_kurd