• ٥ وه‌ڵام
 • ٩١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-08 03:23:56 ئاسۆ نادری

32 [ڕووکار]ڕووکارى Ramadan_Kareem v.1 .

Pshtiwan_95 پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2 3

 • ٤ وه‌ڵام
 • ٨٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-23 21:20:35 هه‌ڵکه‌وت
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-23 16:39:18 ئاسۆ نادری
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٨٢٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-23 08:16:35 هه‌ڵکه‌وت
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٩١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-25 11:20:15 هه‌ڵکه‌وت
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٠٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-23 20:58:42 فرمان
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٩٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-01-30 16:02:17 ئاسۆ نادری
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٧٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-01-25 06:25:38 فرمان
 • ١٥ وه‌ڵام
 • ١٩٤٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-28 10:11:46 barhameng
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٤٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-27 18:47:46 فرمان
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٨٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-24 19:17:32 فرمان
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٨٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-17 19:56:41 barhameng
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٢٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-04 16:13:06 chrkesat
 • ٨ وه‌ڵام
 • ١٣٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-07-07 21:09:18 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-29 17:30:35 ئاسۆ نادری
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-24 13:59:57 Saman-Dalo
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ١٥٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-21 11:02:37 فرمان
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٨٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-07 18:37:49 ئاسۆ نادری