• 9 وه‌ڵام
 • 2324 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-02 21:15:59 نووسه‌ر S21
 • 5 وه‌ڵام
 • 1142 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-08 06:53:56 نووسه‌ر ئاسۆ نادری

33 [ڕووکار]ڕووکارى Ramadan_Kareem v.1 .

نووسه‌ر Pshtiwan_95 پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2 3

 • 46 وه‌ڵام
 • 8464 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-04 12:35:55 نووسه‌ر S21
 • 4 وه‌ڵام
 • 1028 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-24 00:50:35 نووسه‌ر هه‌ڵکه‌وت

35 ئەم راپۆرتە مەبەستى چییە

نووسه‌ر barhameng

 • 1 وه‌ڵام
 • 532 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-23 20:09:18 نووسه‌ر ئاسۆ نادری
 • 5 وه‌ڵام
 • 1011 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-23 11:46:35 نووسه‌ر هه‌ڵکه‌وت
 • 3 وه‌ڵام
 • 969 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-13 02:31:43 نووسه‌ر S21

38 ده‌ستکاری بانه‌ر

نووسه‌ر Sarbast.com

 • 9 وه‌ڵام
 • 2127 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-13 02:29:56 نووسه‌ر S21
 • 0 وه‌ڵام
 • 372 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-12 02:03:23 نووسه‌ر S21
 • 5 وه‌ڵام
 • 809 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-11 03:07:50 نووسه‌ر S21
 • 3 وه‌ڵام
 • 633 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-07 14:00:36 نووسه‌ر S21
 • 24 وه‌ڵام
 • 3758 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-05 00:00:51 نووسه‌ر S21
 • 2 وه‌ڵام
 • 546 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-04 22:33:26 نووسه‌ر S21
 • 3 وه‌ڵام
 • 643 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-04 22:02:55 نووسه‌ر S21
 • 4 وه‌ڵام
 • 759 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-03 01:02:44 نووسه‌ر xaly
 • 10 وه‌ڵام
 • 1207 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-25 14:50:15 نووسه‌ر هه‌ڵکه‌وت
 • 4 وه‌ڵام
 • 676 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-25 01:09:02 نووسه‌ر xaly
 • 11 وه‌ڵام
 • 1382 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-24 00:28:42 نووسه‌ر فرمان
 • 6 وه‌ڵام
 • 1110 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-01-30 19:32:17 نووسه‌ر ئاسۆ نادری
 • 5 وه‌ڵام
 • 943 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-01-25 09:55:38 نووسه‌ر فرمان
 • 15 وه‌ڵام
 • 2304 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-28 13:41:46 نووسه‌ر barhameng
 • 10 وه‌ڵام
 • 1774 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-27 22:17:46 نووسه‌ر فرمان
 • 9 وه‌ڵام
 • 1126 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-24 22:47:32 نووسه‌ر فرمان
 • 5 وه‌ڵام
 • 838 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-17 23:26:41 نووسه‌ر barhameng
 • 10 وه‌ڵام
 • 1484 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-04 19:43:06 نووسه‌ر chrkesat
 • 8 وه‌ڵام
 • 1583 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-07-08 00:39:18 نووسه‌ر ئاسۆ نادری
 • 1 وه‌ڵام
 • 472 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-29 21:00:35 نووسه‌ر ئاسۆ نادری
 • 5 وه‌ڵام
 • 627 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-24 18:04:39 نووسه‌ر Saman-Dalo
 • 2 وه‌ڵام
 • 512 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-24 17:29:57 نووسه‌ر Saman-Dalo
 • 17 وه‌ڵام
 • 1983 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-06-21 14:32:37 نووسه‌ر فرمان