• ٣ وه‌ڵام
 • ١١٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-12 20:40:24 Surkew
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١١٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-08 10:59:59 aagren
 • ١ وه‌ڵام
 • ٧١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-06-23 16:06:25 heart_kurd
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٧٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-06-21 14:27:29 hakan love
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٨٠١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-05-14 05:03:39 LL_ShErDiL_LL
 • ٨ وه‌ڵام
 • ١٣٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-05-06 08:27:57 aagren
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ٢٣٣٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-26 14:03:45 hakan love
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٤٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-09 21:59:09 hakan love
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٧٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-03 05:22:47 heart_kurd
 • ١٣ وه‌ڵام
 • ٢٢٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-31 05:13:10 ahmad.93
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١١٠١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-05 19:29:37 Surkew
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٠٩٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-08 17:03:19 amanj_sh
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-28 08:31:22 hakan love
 • ١١٥ وه‌ڵام
 • ٣٥٦٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-28 08:02:09 hakan love
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٤٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-16 09:15:49 heart_kurd
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٢٠٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-12-16 10:27:56 sarhang it
 • ١٥ وه‌ڵام
 • ٢٣٣٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-17 21:51:40 Pshtiwan_95
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١٠٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-17 18:13:47 Ashtee44