• ١ وه‌ڵام
 • ٢١٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-09-03 18:33:52 سیا
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٨٤٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-08-27 06:40:14 o0O-Rawand-O0o
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٦١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-08-14 15:16:09 Lewzhay
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٨٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-08-09 00:23:37 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٠٣٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-08-07 12:05:45 Lewzhay
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٥١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-08-03 15:27:10 it4kurd

277 زمان و دامه‌زراندنی

دیاربه‌کر

 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٥١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-07-25 23:00:42 دیاربه‌کر
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٣٧٥٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-07-23 19:28:56 Lewzhay
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٩٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-06-17 13:38:09 سیا
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٦٠١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-06-16 12:37:21 سیا
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٤٦٤١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-06-15 11:50:08 o0O-Rawand-O0o

282 CuteNews.RU 2.4.3

heva123

 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٧٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-06-12 21:03:38 ژێوار

283 هاوکاری

Lewzhay

 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٢٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-05-28 09:10:38 o0O-Rawand-O0o
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣١٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-05-14 06:27:12 henasekanm
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٤٨٢٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-04-01 08:36:41 ئاسۆ نادری
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٣٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-03-31 13:01:51 henasekanm
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٦٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-03-30 22:40:20 سیا

288 مه كۆ

henasekanm

 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٨٢١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-03-23 23:16:42 سیا
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٩٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-03-07 18:52:25 ئاسۆ نادری

290 CuteNews.RU 2.5

سیا

 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥١٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-03-02 20:06:30 o0O-Rawand-O0o

291 Cute News!!??

nsangar

 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٩٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-01-27 16:11:13 ئاسۆ نادری

292 زمانی کوردی CuteNew/Ru

دیاربه‌کر

 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٦٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2006-01-15 00:18:29 دیاربه‌کر
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٠٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2005-12-23 18:41:15 دیار به‌کر
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٠٣٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2005-12-22 23:47:43 aras
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٧٦٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2005-12-12 12:34:47 ئاسۆ نادری

296 CuteNew بۆ وێبلاگ ..

Hawkar Shwan

 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٩٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2005-12-06 22:44:40 سیا
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٠٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2005-12-05 19:35:35 سیا

298 ئه‌گه‌ر بکرێت

o0O-Rawand-O0o

 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٤٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2005-11-25 13:22:25 o0O-Rawand-O0o