• ٧ وه‌ڵام
 • ١٣٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-12-23 00:52:59 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٣٠ وه‌ڵام
 • ٣٧٧٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-12-22 18:36:43 هێدی سه‌رمۆردی

33 كیشەی بەستنەوەی سەردیر بە CSS

هێدی سه‌رمۆردی پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • ٢٥ وه‌ڵام
 • ٢٨٧٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-12-18 23:14:04 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٤٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-12-18 21:36:12 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-12-18 06:13:02 ئاسۆ نادری
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-12-17 09:27:01 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٢٠ وه‌ڵام
 • ٢٤٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-12-07 00:04:28 هێدی سه‌رمۆردی
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٣٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-10-07 21:43:15 هێدی سه‌رمۆردی

39 کیشەی بەروار

گەردیلەى زانست

 • ٤ وه‌ڵام
 • ٩٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-07 11:01:25 گەردیلەى زانست
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٨٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-06-11 19:40:23 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٠٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-06-11 08:12:36 گەردیلەى زانست

43 کێشەى کێشەى Fatal error لە show_news

گەردیلەى زانست

 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٢٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-06-02 18:18:22 گەردیلەى زانست
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١١٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-05-16 16:07:11 sangawi
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٦٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-05-05 08:43:15 ئاریا
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٣٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-30 23:36:38 gold-technology.net
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٨٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-28 16:12:33 sarkawt1979
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ٢٠٣٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-24 17:05:16 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٤٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-29 15:08:34 sarkawt1979
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١١٠١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-22 20:45:14 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٠٦٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-08 17:48:45 هێدی سه‌رمۆردی
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ١٩٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-06 09:13:35 slave
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢١٤١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-24 17:37:37 Rekawt-Kanabi

54 لةميدياكانةوة جؤن دروست بكةم؟

هێدی سه‌رمۆردی پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • ٢٢ وه‌ڵام
 • ٣١١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-24 15:46:42 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٤٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-01-07 17:21:28 saied_ahmadi
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٦٧٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-12-31 15:14:32 پهپ
 • ١٧ وه‌ڵام
 • ٢٤١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-12-27 08:18:13 Rekawt-Kanabi
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٣٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-26 02:50:39 Ashtee44
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٦٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-11-12 11:10:19 wlatakam