• ٠ وه‌ڵام
 • ٣٢٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-09 13:55:51 kamo fanar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-04 14:14:02 ئاسۆ نادری
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٠٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-26 19:56:15 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-21 02:18:30 kamo fanar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-20 23:50:24 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٧٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-07 20:42:15 ئاسۆ نادری
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٦٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-06 08:54:43 mhamad.rebaz
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-03 09:57:06 ئاشتى کورد
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٩٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-28 17:34:36 heoram
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٥٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-27 14:08:01 ئاسۆ نادری

76 بارکۆد و iso

گەردیلەى زانست

 • ٥ وه‌ڵام
 • ٤٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-11 22:31:00 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٢٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-11 19:08:33 ali dler
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٣٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-04 17:34:03 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-02 09:27:01 فرمان

82 kodi یان xbmc

heoram

 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٠٤٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-28 18:50:48 heoram
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٦٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-24 07:18:44 bilal0770
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٠٣٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-22 13:28:14 mhamad.rebaz
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٩٣٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-04 21:33:02 ئاسۆ نادری