• ٠ وه‌ڵام
 • ٤٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-09 13:55:51 kamo fanar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-04 14:14:02 ئاسۆ نادری
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٧٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-26 19:56:15 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٠٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-21 02:18:30 kamo fanar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-20 23:50:24 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-07 20:42:15 ئاسۆ نادری
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-06 08:54:43 mhamad.rebaz
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٣٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-03 09:57:06 ئاشتى کورد
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٢٧٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-28 17:34:36 heoram
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-27 14:08:01 ئاسۆ نادری
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١١٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-12 15:48:20 heoram

76 بارکۆد و iso

گەردیلەى زانست

 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-11 22:31:00 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-11 19:08:33 ali dler
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٦٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-04 17:34:03 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-02 09:27:01 فرمان

82 kodi یان xbmc

heoram

 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٣٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-28 18:50:48 heoram
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-24 07:18:44 bilal0770
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٣٠٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-22 13:28:14 mhamad.rebaz
 • ١١ وه‌ڵام
 • ١٣٦٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-16 10:48:07 Rawan
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٢٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-04 21:33:02 ئاسۆ نادری