• ٣ وه‌ڵام
 • ٤٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-29 23:20:06 HawrazBakrajo

122 كارى primary key excel چی یە ؟

هێدی سه‌رمۆردی

 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-27 21:33:40 ئاسۆ نادری
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٧١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-27 21:26:33 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-25 14:21:27 chrkesat
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-15 11:10:51 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-10 11:49:56 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-06 12:15:41 barhameng
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-04 16:14:17 chrkesat
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٦٣٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-04 02:15:31 tanyayaka
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٨٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-31 19:31:00 WlaT_ShaQLaWa
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٨٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-24 07:05:39 ئاسۆ نادری
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-24 01:14:10 kurdhostia
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٧٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-23 23:04:33 ڕێنوار
 • ١٣ وه‌ڵام
 • ١٢٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-22 22:00:06 aagren
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٦٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-22 21:22:45 barhameng
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٧٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-22 20:48:52 aagren
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٥٢٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-17 16:50:01 bilal0770
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٣٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-16 16:52:12 ئاسۆ نادری
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٤٢٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-13 20:06:21 ئاسۆ نادری
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-10-09 17:03:09 ئاسۆ نادری