بابه‌ت: کرداری PHP بۆ دەرهێنانی ڤیدیۆ لە youtube،dailymotion،google،vimeo

سڵاو

کرداریکی باشم پێە بۆ دەرهینانی هەموو زانیارییەکانی پێویستە لە youtube و dailymotion و google و vimeo

لێرە کردارەکە دابگرە
http://www.webchinupload.com/f/2014-09/ … cff70d.zip

ئەمەش کردارەکە

function video_bombena($url){
error_reporting(0);
  $type = "";
  $id = -1;
  $titre = "no title";
  $description = "no description";
  $code = "no code";
  $img = "no image";
  if(eregi("youtube",$url))      $type="youtube";
  else if(eregi("dailymotion",$url))  $type="dailymotion";
  else if(eregi("google",$url))    $type="google";
  else if(eregi("vimeo",$url))    $type="vimeo";
  else return false;
   
  if($type=="youtube"){
    $debut_id = explode("v=",$url,2);
    $id_et_fin_url = explode("&",$debut_id[1],2);
    $id = $id_et_fin_url[0];
  }
  else if($type=="dailymotion"){
    $debut_id = explode("/video/",$url,2);
    $id_et_fin_url = explode("_",$debut_id[1],2);
    $id = $id_et_fin_url[0];
  }
  else if($type=="google"){
    $debut_id = explode("docid=",$url,2);
    $id_et_fin_url = explode("&",$debut_id[1],2);
    $id = $id_et_fin_url[0];
  }
  else if($type=="vimeo"){
    $l_id= eregi("([0-9]+)$",$url,$lid);
    $id = $lid[0];
  }
   
  if($type=="youtube"){
    $xml = @file_get_contents("http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/".
$id);
    //titre
    preg_match('#<title(.*?)>(.*)<\/title>#is',$xml,$resultTitre);
    $titre = $resultTitre[count($resultTitre)-1];
    //description
    preg_match('#<content(.*?)>(.*)<\/content>#is',$xml,$resultDescription);
    $description = $resultDescription[count($result)-1];
    //Image
    $img = "http://img.youtube.com/vi/".$id."/1.jpg";
    //Code HTML
    $code = 
'<object width="425" height="355"><param name="movie"' .
' value="http://www.youtube.com/v/'.$id.
'&hl=fr"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed' .
' src="http://www.youtube.com/v/'.$id.
'&hl=fr" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425"' .
' height="355"></embed></object>';
  }
  else if ($type=="dailymotion"){
    $tags = get_meta_tags("http://www.dailymotion.com/video/".$id);
    //titre
    $titre = htmlspecialchars(trim(str_replace("Dailymotion -","",$tags[
"title"])));
    //description
    $description = $tags["description"];
    //image 
    $img = "http://www.dailymotion.com/thumbnail/160x120/video/".$id;
    // code HTML
    $code = 
'<div><object width="420" height="357"><param name="movie"' .
' value="http://www.dailymotion.com/swf/'.$id.
'&v3=1&related=1"></param><param name="allowFullScreen"' .
' value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param>' .
'<embed src="http://www.dailymotion.com/swf/'.$id.
'&v3=1&related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420"' .
' height="357" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></obj' .
'ect></div>';
  }
  else if ($type=="google"){
    $xml_string = @file_get_contents(
"http://video.google.com/videofeed?docid=".$id);
    //titre
    $xml_title_debut = explode("<title>",$xml_string,2);
    $xml_title_fin = explode("</title>",$xml_title_debut[1],2);
    $titre = $xml_title_fin[0];
    //description
    $xml_description_debut = explode("<description>",$xml_string,2);
    $xml_description_fin = explode("</description>",$xml_description_debut[1
],2);
    $description = $xml_description_fin[0];
    //image
    $xml_image_debut = explode('&lt;img src="',$xml_string,2);
    $xml_image_fin = explode('" width="',$xml_image_debut[1],2);
    $img = $xml_image_fin[0];
    //code HTML 
    $code = 
'<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback"' .
' type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplay' .
'er.swf?docId='.$id.'&hl=fr" flashvars=""> </embed>';
  }
  else if ($type=="vimeo"){
    $xml_string = @file_get_contents("http://vimeo.com/api/clip/".$id.".xml"
);
    //titre
    $xml_title_debut = explode("<title>",$xml_string,2);
    $xml_title_fin = explode("</title>",$xml_title_debut[1],2);
    $titre = $xml_title_fin[0];
    //description
    $xml_description_debut = explode("<caption>",$xml_string,2);
    $xml_description_fin = explode("</caption>",$xml_description_debut[1],2)
;
    $description = $xml_description_fin[0];
    //image
    $xml_image_debut = explode("<thumbnail_large>",$xml_string,2);
    $xml_image_fin = explode("</thumbnail_large>",$xml_image_debut[1],2);
    $img = $xml_image_fin[0];
    //code HTML
    $xml_code = @file_get_contents(
"http://vimeo.com/api/oembed.xml?url=http%3A//vimeo.com/".$id);
    $xml_code_debut = explode("<html>",$xml_code,2);
    $xml_code_fin = explode("</html>",$xml_code_debut[1],2);
    $code = str_replace("<![CDATA[","",str_replace("]]>","",$xml_code_fin[0]
));
  }
   
  return array("id"=>$id,"type"=>$type,"title"=>$titre,"wesf"=>$description,"img"=>$img,"code"=>$code);
}

چۆنیەتی بەکارهێنانی

یەکەم جار بانگی کردارەکە ئەکەین بەم شێوەیە

$get= video_bombena("https://www.youtube.com/watch?v=nhd607-avuE");

پێشاندانی زانیارییەکان

echo " کۆدی لێدەرەکە :";
echo $get["code"]; // دەرهێنانی کۆدی لێدەر
echo "</br>";

echo "ناوی ڤیدیۆ کە :";
echo $get["title"]; //  دەر‌هێنانی ناوی ڤیدیۆ

echo "</br>";
echo "وێنەی ڤیدیۆ :";
echo $get["img"]; //  دەرهێنانی وێنەی ڤێدیۆ

echo "</br>";
echo "ئای دی ڤیدیۆ :";
echo $get["id"]; //  دەرهێنانی ئایدی ڤیدیۆ
echo "</br>";
echo "وەسفی ڤیدیۆ :";
echo $get["wesf"]; // دەرهێنانی وەسفی ڤیدیۆ

هیوادارم سودی هەبێت

هۆست و دۆمەین لە باشترین راژەی کوردی www.hostchin.org
<?php $var="Ayman"; echo preg_match("/Ayman/",$var) ? "He is  Okay smile" : "He is not Ayman";?>

وه‌ڵام: کرداری PHP بۆ دەرهێنانی ڤیدیۆ لە youtube،dailymotion،google،vimeo

دەست خۆش کاک ئەیمەن شتێکى چاکە من پێویستم بە شتێکى وا بوو ..ماندوونەبى

“Be sick of ur sickness! ”  ― Arash Dibazar-

وه‌ڵام: کرداری PHP بۆ دەرهێنانی ڤیدیۆ لە youtube،dailymotion،google،vimeo

Pshtiwan_95 نووسی:

دەست خۆش کاک ئەیمەن شتێکى چاکە من پێویستم بە شتێکى وا بوو ..ماندوونەبى

زۆر سوپاس و خۆشحاڵم  سودی هەبوو بۆ تۆ smile

هۆست و دۆمەین لە باشترین راژەی کوردی www.hostchin.org
<?php $var="Ayman"; echo preg_match("/Ayman/",$var) ? "He is  Okay smile" : "He is not Ayman";?>

وه‌ڵام: کرداری PHP بۆ دەرهێنانی ڤیدیۆ لە youtube،dailymotion،google،vimeo

دەست خۆش کاک ئەیمەن کارێکی جوانە سەرکەوتوو بیت

باشترین دابینکاری لە هۆستلیدز  بریتیە لە ~ هۆستینگ دۆماین ~ سێرڤەر ~ دۆماین ~ سێرڤەر لاوەکی ~ فلاش چات ~ ڤۆیس چات ~ دیزاین
پەیوەندی ژمارە کوردستان 07707723189 پەیوەندی ژمارەی بەریتانیا 00447414935512 یان تەنها کلیک لەم لینکە بکە Hostleeds

وه‌ڵام: کرداری PHP بۆ دەرهێنانی ڤیدیۆ لە youtube،dailymotion،google،vimeo

دەستتان خۆشبێت، پرسیارێکم هەیە ئەویش ئایا من کە ماڵپەڕێکم هەیە CMS واتا بە PHP w SQL داڕێژراوە، لە بەشی ئەدمیندا واتا Back End توانای بابەت نوسینم هەیە، ئایا چۆن بتوانم لەوێدا کۆدی Embeddedی یوتوب و گوگڵ درایڤ و archive.org و ئەوانە دابنێم لەکاتی بابەت نوسیندا، کە بڵاوم کردەوە لەگەڵ بابەتەکە دەربکەوێ؟
سوپاس.

وه‌ڵام: کرداری PHP بۆ دەرهێنانی ڤیدیۆ لە youtube،dailymotion،google،vimeo

m.d kurd نووسی:

دەستتان خۆشبێت، پرسیارێکم هەیە ئەویش ئایا من کە ماڵپەڕێکم هەیە CMS واتا بە PHP w SQL داڕێژراوە، لە بەشی ئەدمیندا واتا Back End توانای بابەت نوسینم هەیە، ئایا چۆن بتوانم لەوێدا کۆدی Embeddedی یوتوب و گوگڵ درایڤ و archive.org و ئەوانە دابنێم لەکاتی بابەت نوسیندا، کە بڵاوم کردەوە لەگەڵ بابەتەکە دەربکەوێ؟
سوپاس.

ئەمە چ پەیوەندییەکی بە بابەتەکەوە هەیە؟ هەروەها سەدان CMS هەیە، ئەگەر ناوی CMS ـەکەت نەنووسیت وەک مەتەڵی لێدێت.

هیچ شتێك ئه‌وه‌نده‌ باش نییه‌ نه‌توانرێت باشتر بكرێت :::http://webdarej.com

وه‌ڵام: کرداری PHP بۆ دەرهێنانی ڤیدیۆ لە youtube،dailymotion،google،vimeo

ئاسۆ نادری نووسی:
m.d kurd نووسی:

دەستتان خۆشبێت، پرسیارێکم هەیە ئەویش ئایا من کە ماڵپەڕێکم هەیە CMS واتا بە PHP w SQL داڕێژراوە، لە بەشی ئەدمیندا واتا Back End توانای بابەت نوسینم هەیە، ئایا چۆن بتوانم لەوێدا کۆدی Embeddedی یوتوب و گوگڵ درایڤ و archive.org و ئەوانە دابنێم لەکاتی بابەت نوسیندا، کە بڵاوم کردەوە لەگەڵ بابەتەکە دەربکەوێ؟
سوپاس.

ئەمە چ پەیوەندییەکی بە بابەتەکەوە هەیە؟ هەروەها سەدان CMS هەیە، ئەگەر ناوی CMS ـەکەت نەنووسیت وەک مەتەڵی لێدێت.

چۆن پەیوەندی پێوە نیە ئاخر منیش مەبەستم دانانی ڤیدیۆیە، بەڵام وادیارە شتەکەم تۆزێک بە تێکەڵی نوسیووە، با ڕونتر بم.
ماڵپەڕێکە خۆم دامڕشتووە بە PHP و SQL، ئەم جۆرە ماڵپەڕە پێی دەگوترێت CMS ئەوەندەی تێگەیشتبم واتا Content Management System واتا تۆ دەتوانی بابەت و شت دابنێیت. جا من تەنها ئەوەندەم داڕشتووە کەوا بتوانی نوسین و وێنە دابنێیت، ئەوەی دەمەوێ بیکەم ئەوەیە کەوا کۆدێک دابنێم کەوا لە کاتی بابەت نوسیندا، بتوانم ڤیدیۆ لە یوتوب و گوگڵ درایڤ و ئەوانەوە Embed بکەم و بۆکسێک هەبێت کەوا لینکە Embedکراوەکەی لێ دابنێم، کاتێک کە بابەتەکەم بڵاوکردەوە، ڤیدیۆکە لەوێدا دابنرێت لەشێوەی playerێک. نموونەش لەسەر ئەوکارە وەکو: Kurdcinama.com سەیری ئەو وێبسایتە بکەو فیلمێک بکەوە و کرتە لەسەر بینینی ئۆنلاین بکە ئەوکات باشتر لێم تێدەگەیت.

وه‌ڵام: کرداری PHP بۆ دەرهێنانی ڤیدیۆ لە youtube،dailymotion،google،vimeo

من تێدەکەم Embed چییە، بەڵام پرسیاری تۆ پەیوەندی بە ئەم بابەتەوە نییە.

چوونکە تۆ پرسیارت نییە لەسەر ئەو کۆدانە کاک ئەیمەن دایناون، بەڵکوو پرسیارەکەت لەوەیە کە چۆن لە نێو CMS ی خۆت Embed دابنێیت بە ئاسانی. بۆیە پرسیارەکەت بە جیاوازیی بنووسە و هەروەها بۆچی ئەو فانکشنەی سەرەوە سوودی نییە بۆ کارەکەت؟ کەدەکانی CMS ـەکەت چۆن داڕشتووە و هتد...

هیچ شتێك ئه‌وه‌نده‌ باش نییه‌ نه‌توانرێت باشتر بكرێت :::http://webdarej.com