بابه‌ت: ئەنتی سپامم داناوە بەلام سپام دەبێتە ئەندام

کاتێ سەلماندنی مرۆڤایاتی دادەنێم نابێتە ئەندام بەلام کە لامبرد دەبێتە ئەندام، ئەگەر سەلماندنی مرۆڤایەتی لانەبەم ئەندام ناتوانێ بابەب بنوسێت کە جوابی پرسیارەکەی دایەوە کلیکی لەناردن کرد پەیام ناچیت
چارەسەر چیە ئەگەر سەلماندنی مرۆڤایەتی لابەم سپام نەبێتە ئەندام زۆر سوپاستان دەکەم

وه‌ڵام: ئەنتی سپامم داناوە بەلام سپام دەبێتە ئەندام

http://www.webchin.org/Meko/viewtopic.php?id=28043

“Be sick of ur sickness! ”  ― Arash Dibazar-

وه‌ڵام: ئەنتی سپامم داناوە بەلام سپام دەبێتە ئەندام

زۆر سوپاس کاک پشتیوان