بابه‌ت: ئەم دوو جیگەیە چۆنە بۆ هۆست تۆمارکردن؟

سلاو

ئەم دوو جیگەیە چۆنە بۆ هۆست تۆمارکردن؟

www.park-technology.com
http://www.kurd4h.com/

وه‌ڵام: ئەم دوو جیگەیە چۆنە بۆ هۆست تۆمارکردن؟

زۆر باسی ئەم بابەتە کراوە کاک سەرکان، من باسی ئەم دوو شوێنە ناکەم، نازانم چۆنن، بەلام بە ڕای من هەولی یەکێک لەمانە بدە خراپ نین.

https://www.arvixe.com/
http://www.ipage.com/ipage/index.html

ڕووحت شاد مامۆستای گەورە ئاسۆ نادری، تۆ هەموو شتێکت فێر کردین.
لەگەل وێبچن هەموو شتێک ئاسانترە!

وه‌ڵام: ئەم دوو جیگەیە چۆنە بۆ هۆست تۆمارکردن؟

Rawan نووسی:

زۆر باسی ئەم بابەتە کراوە کاک سەرکان، من باسی ئەم دوو شوێنە ناکەم، نازانم چۆنن، بەلام بە ڕای من هەولی یەکێک لەمانە بدە خراپ نین.

https://www.arvixe.com/
http://www.ipage.com/ipage/index.html

سوپاست

کوردیم دەویست