بابه‌ت: چۆن چارەی ئەم errorبكەم لە وێــــــندۆز 10

چۆن چارەی ئەم errorبكەم لە وێــــــندۆز 10
http://www.webchinupload.com/f/2018-02/364d8927fbe67a790279ad0e5fdecd38.JPG
http://www.webchinupload.com/f/2018-02/ … decd38.JPG

Iam...Not....You

وه‌ڵام: چۆن چارەی ئەم errorبكەم لە وێــــــندۆز 10

تەماشایەکى ئەم لینکە بکە بزانە بەو رێگەیە کێشەکەت چارەسەر ئەبێت.

https://appuals.com/the-application-was … xc0000142/

نــه‌كــڕێوه‌ی بـــه‌فـــرو بـــاران نــه‌ نــه‌ســیــمــه‌ نــه‌ كــازیــوه‌
كه‌چـی ئـێـسـتـا ده‌ستـه‌كـانـم بـه‌ هـه‌نـاسـه‌ی خۆم ته‌زیوه‌

وه‌ڵام: چۆن چارەی ئەم errorبكەم لە وێــــــندۆز 10

shar1 نووسی:

تەماشایەکى ئەم لینکە بکە بزانە بەو رێگەیە کێشەکەت چارەسەر ئەبێت.

https://appuals.com/the-application-was … xc0000142/

دەست خۆش بــــــرا به س دوای ریستات كردنەوە كۆمپیوتەر وەك خۆی لێ دێتەوە

Iam...Not....You