بابه‌ت: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

پرۆژە یەکم داگرتووە دەمەوێت لە پەرەی login بچمە ژوورەوە بەلام وشەی نهێنییەکەی هاش کروە ،ئایە  رێگەیەک هەیە تابزانم ئەو پاسۆردەی بۆی دانرەوە چەنە؟ لە داتابەیز کەوە خۆم تۆمار کرد هەر نەم توانیت بەو ناو یوزەرە بچمە ژوورەوە

وه‌ڵام: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

aawara نووسی:

پرۆژە یەکم داگرتووە دەمەوێت لە پەرەی login بچمە ژوورەوە بەلام وشەی نهێنییەکەی هاش کروە ،ئایە  رێگەیەک هەیە تابزانم ئەو پاسۆردەی بۆی دانرەوە چەنە؟ لە داتابەیز کەوە خۆم تۆمار کرد هەر نەم توانیت بەو ناو یوزەرە بچمە ژوورەوە

http://www.webchinupload.com/f/2018-06/881bf77f4aa7455ca60984f09536a606.PNG

وه‌ڵام: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

برام ئەو هاشە md5ـە دەتوانی هەر لەناو وێ ئێدتی بکە و بە هەمان جۆر چت ویست دایبنێی ئەمەش پاسوۆردەکەی ئێستاتە...
[email protected]

وه‌ڵام: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

Md5 bet awa hande kat tekshkandni asana
Balam gar hash i baqwattr be natwany decrypt y kayt, labar awa bashtr waya psswordaka bgorit nak hawlbai bzani chya

ئاسۆ نادری، ڕۆحت هەر لەگەڵمانە.

وه‌ڵام: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

بەلێ

    $password=md5($_POST['password']);

وه‌ڵام: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

Govar_Programer نووسی:

برام ئەو هاشە md5ـە دەتوانی هەر لەناو وێ ئێدتی بکە و بە هەمان جۆر چت ویست دایبنێی ئەمەش پاسوۆردەکەی ئێستاتە...
[email protected]


ئەو پاسۆردەت کۆنڤێرت کرد یان چۆن دۆزیتەوە؟

وه‌ڵام: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

aawara نووسی:
Govar_Programer نووسی:

برام ئەو هاشە md5ـە دەتوانی هەر لەناو وێ ئێدتی بکە و بە هەمان جۆر چت ویست دایبنێی ئەمەش پاسوۆردەکەی ئێستاتە...
[email protected]


ئەو پاسۆردەت کۆنڤێرت کرد یان چۆن دۆزیتەوە؟

کۆنڤێرتم کرد...
شکاندنی md5 ئاسانە و توڵئامڕازی زۆر ئەو ئیشە جێبەجێ دەکەن...

وه‌ڵام: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

Govar_Programer نووسی:
aawara نووسی:
Govar_Programer نووسی:

برام ئەو هاشە md5ـە دەتوانی هەر لەناو وێ ئێدتی بکە و بە هەمان جۆر چت ویست دایبنێی ئەمەش پاسوۆردەکەی ئێستاتە...
[email protected]


ئەو پاسۆردەت کۆنڤێرت کرد یان چۆن دۆزیتەوە؟

کۆنڤێرتم کرد...
شکاندنی md5 ئاسانە و توڵئامڕازی زۆر ئەو ئیشە جێبەجێ دەکەن...

بەستەری یەکیک لەو توولە دابنی تا من و برادەران سودی لێبیبینین برام

وه‌ڵام: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

چارەسەرم کرد سوپاسس
http://www.md5decrypt.org/

وه‌ڵام: چۆن پاسۆردی هاش کراو بدۆزمەوە لە داتابەیز

aawara نووسی:

چارەسەرم کرد سوپاسس
http://www.md5decrypt.org/

یان
https://md5.gromweb.com/