بابه‌ت: چۆن ئه ستیره ى ژێر ناوى ئه ندام بهینمه سه ره وه

http://www.webchinupload.com/f/2015-03/8015a0190e88e68106a0752536c03446.png

وه‌ڵام: چۆن ئه ستیره ى ژێر ناوى ئه ندام بهینمه سه ره وه

http://www.webchin.org/Meko/viewtopic.php?id=31624

“Be sick of ur sickness! ”  ― Arash Dibazar-

وه‌ڵام: چۆن ئه ستیره ى ژێر ناوى ئه ندام بهینمه سه ره وه

زۆر سوپاس کاک پشتیوان