بابه‌ت: روکارێکی شین سور

http://www.webchinupload.com/f/2015-09/ … b1ca99.PNG

http://www.webchinupload.com/f/2015-09/ … 7f6605.PNG

http://www.webchinupload.com/f/2015-09/ … db4838.PNG

ڤیدیۆ

داگرتن
http://www.webchinupload.com/f/2015-09/ … 02b093.zip

وه‌ڵام: روکارێکی شین سور

دەست خۆش ماندوو نەبی .. بەآم بۆ نەتکرد بە ڕووکارێکى سەربەخۆ؟ چون بەو جۆرو شێوازێکى دروست نیە...

“Be sick of ur sickness! ”  ― Arash Dibazar-

وه‌ڵام: روکارێکی شین سور

Swpas rast dakayt
Bas xom namwest  chwnka shteke wa jyawazm nakrdwa

وه‌ڵام: روکارێکی شین سور

dast xosh