1

بابه‌ت: چارەسەرى تێکچونى فۆنت (م ب دوو ئرکى)

سڵاو ....

بەستەرێکى PDF کردۆتەوە ئەمەوێت چەند دێڕێک کۆپى بکەم بەڵام نووسینە کوردیەکان تێک ئەچن ئایە چارەسەر کردنى ئەو کێشەیە چۆنە .

نمونە :.

پشکى
یکــک ل تایبتمنـــدییکانى زمـــان ئوەی ،ک هر زمـــان و
خــاوەن تایبتمنــدى خــۆیتى. بهــۆى ئم تایبتمندییانشــوە،
لگڵ زمانکـانى تـردا جـودا دەکـرنوە، ئمش ئوە ناگینـت
ئم زمانـان بتواوەتـى لهر سـ ئاسـتکدا، وات ئاسـتکانى:
دەنگــسازى و وشســازى و ڕستســازیدا هــاوبش بــن. هنــدێ
تایبتمنــدى هی ،لزمانکــدا هی و لزمــانکى تــردا نیــی ،هر
ئمش وا دەکات خاسیت و تایبتمندى ئو زمانـان ،ل یکـدى
جودا بکاتوە و ڕەسنایتى و بتوى و سـربخۆى ئو زمانـان
بپارزت و، لگڵ زمان دراوسکانیدا، یان خزان زمـانى دەسـت
خوشــــکى جــــودا بکــــاتوە و خــــۆى بپارزــــت، لڕــــگى ئو
تایبتمنـــــدییانى، ک هیتـــــى خـــــۆى دەپارزـــــت. بۆنمـــــوون
لزمانکــدا وا ڕــک دەکوــت، هنــدێ وشــى ئو زمــان ،چنــد
پیتک ل وشکانى لسرەتاى وشـک ،یـان نوەڕاسـتى وشـک،
یــان کۆتــایى وشــکدا، خۆنمــایش بکــات، یــان ڕەنــگ ل هرســ
حـاتکدا ب دیـار بکوـت و، ڕەنـگ لو سـ حـاتى باسـمان

2

وه‌ڵام: چارەسەرى تێکچونى فۆنت (م ب دوو ئرکى)

کاک هێدی تکایە دیسانەوە ناوەڕۆکی سەرەکی پرسیارەکەت کە خودی پدف ەکەیە داتنەناوە، ئیدی ئێمە سەیری چی بکەین و چۆن هاوکارییت بکەین!

هیچ شتێك ئه‌وه‌نده‌ باش نییه‌ نه‌توانرێت باشتر بكرێت :::http://webdarej.com

3

وه‌ڵام: چارەسەرى تێکچونى فۆنت (م ب دوو ئرکى)

کاک هێدی ئەمە لە ناو PDF خۆی یان دوای کۆپی ؟ لینکەکە تکایە.

ڕووحت شاد مامۆستای گەورە ئاسۆ نادری، تۆ هەموو شتێکت فێر کردین.
لەگەل وێبچن هەموو شتێک ئاسانترە!

4

وه‌ڵام: چارەسەرى تێکچونى فۆنت (م ب دوو ئرکى)

ئاسۆ نادری نووسی:

کاک هێدی تکایە دیسانەوە ناوەڕۆکی سەرەکی پرسیارەکەت کە خودی پدف ەکەیە داتنەناوە، ئیدی ئێمە سەیری چی بکەین و چۆن هاوکارییت بکەین!

کاک ئاسۆ ڕونکردنەوەم نوسی بوو مەبەستم چى یە بەڵام بەستەرم دانەنابوو ، ئەم PDF ئەمەویت پێشەکى کۆپى بکەم بەڵام دواى ئەوەى پەیستى ئەکەم فۆنتە بزوێنەکان و چەند وشەیەکى تر تێک ئەدات .

http://yageyziman.com/Neriman%20Xoshnaw … asi_16.pdf

5

وه‌ڵام: چارەسەرى تێکچونى فۆنت (م ب دوو ئرکى)

کاک هێدی بەداخەوە، هەر ئەوەی خۆت بەدەستت هاتووە، لەوە باشتر نابێت،
http://www.webchinupload.com/f/2017-05/ … 733edb.png

زمانی کوردی و OCR جارێ ماویەتی، هیوادارین لە داهاتوودا باشتر بێت.

هیچ شتێك ئه‌وه‌نده‌ باش نییه‌ نه‌توانرێت باشتر بكرێت :::http://webdarej.com