بابه‌ت: دانانی به‌سته‌ر له‌خواره‌وه‌ی مه‌كۆكان!

سڵاوتان لێ بێت .

چۆن ئه‌وه‌ ده‌كرێت لینك له‌خواره‌وه‌ی یانه‌ دابنیم وه‌ك ئه‌وه‌ی وێبچن؟!
http://www.webchinupload.com/O72d4/474623311webchin.jpg

ئەوی هەر بۆ خۆی بژی تەنیا یەكجار دەژی، ئەوی بۆ خۆی و خەڵك بژی چەندان جار دەژی، كاك ئاسۆ نادری ئەگەر هەر بۆخۆی ژیابا ئێستا لە دڵی هەر یەكەمان زیندوو نەدەبوو.

وه‌ڵام: دانانی به‌سته‌ر له‌خواره‌وه‌ی مه‌كۆكان!

لە پەڕگەی main.php ئەو کارە ئەکرێت
چ ڕووکارێک بەکارئەهێنیت؟

ئاسۆ نادری، ڕۆحت هەر لەگەڵمانە.

وه‌ڵام: دانانی به‌سته‌ر له‌خواره‌وه‌ی مه‌كۆكان!

ڕێنوار نووسی:

لە پەڕگەی main.php ئەو کارە ئەکرێت
چ ڕووکارێک بەکارئەهێنیت؟

1.4 bakar denm

ئەوی هەر بۆ خۆی بژی تەنیا یەكجار دەژی، ئەوی بۆ خۆی و خەڵك بژی چەندان جار دەژی، كاك ئاسۆ نادری ئەگەر هەر بۆخۆی ژیابا ئێستا لە دڵی هەر یەكەمان زیندوو نەدەبوو.

وه‌ڵام: دانانی به‌سته‌ر له‌خواره‌وه‌ی مه‌كۆكان!

مەبەستم ڕووکارەکەیە نەک سکرێپتەکە

ئاسۆ نادری، ڕۆحت هەر لەگەڵمانە.

وه‌ڵام: دانانی به‌سته‌ر له‌خواره‌وه‌ی مه‌كۆكان!

فه‌رموو كاك رێنوار، بیبینی باشتره‌:
www.ysm21.net

ئەوی هەر بۆ خۆی بژی تەنیا یەكجار دەژی، ئەوی بۆ خۆی و خەڵك بژی چەندان جار دەژی، كاك ئاسۆ نادری ئەگەر هەر بۆخۆی ژیابا ئێستا لە دڵی هەر یەكەمان زیندوو نەدەبوو.

وه‌ڵام: دانانی به‌سته‌ر له‌خواره‌وه‌ی مه‌كۆكان!

بڕۆ بوخچەی include دواتر template پاشان main.tpl بکەرەوە
و کۆدەکان بگۆڕە بەمە

<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]> <html class="oldie ie6" <!-- forum_local -->> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>  <html class="oldie ie7" <!-- forum_local -->> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>  <html class="oldie ie8" <!-- forum_local -->> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html <!-- forum_local -->> <!--<![endif]-->
<head>
<meta charset="utf-8" />
<!-- forum_head -->
</head>
<body>
  <!-- forum_messages -->
  <div id="brd-wrap" class="brd">
  <div <!-- forum_page -->>
  <div id="brd-head" class="gen-content">
    <!-- forum_skip -->
    <!-- forum_title -->
    <!-- forum_desc -->
  </div>
  <div id="brd-navlinks" class="gen-content">
    <!-- forum_navlinks -->
    <!-- forum_admod -->
  </div>
  <div id="brd-visit" class="gen-content">
    <!-- forum_welcome -->
    <!-- forum_visit -->
  </div>
  <!-- forum_announcement -->
  <div class="hr"><hr /></div>
  <div id="brd-main">
    <!-- forum_main_title -->
    <!-- forum_crumbs_top -->
    <!-- forum_main_menu -->
    <!-- forum_main_pagepost_top -->
    <!-- forum_main -->
    <!-- forum_main_pagepost_end -->
    <!-- forum_crumbs_end -->
  </div>
    <!-- forum_qpost -->
    <!-- forum_info -->
  <div class="hr"><hr /></div>
  <div id="brd-about">
    <!-- forum_about -->
  </div>
    <!-- forum_debug -->
  </div>
  <div id="xwarawa">
  <ul>
  <li><a href="linkaka">linky yakam</a></li>
  <li><a href="linkaka">lynky dwam</a></li>
  <li><a href="linkaka">lynky seyam</a></li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  <!-- forum_javascript -->
</body>
</html>

پاشان کە داتنا ئاگادرم کەرەوە بۆ ئەوەی ڕێکخستنی css ەکەت بۆ بکەم و بۆت دانێم

ئاسۆ نادری، ڕۆحت هەر لەگەڵمانە.

وه‌ڵام: دانانی به‌سته‌ر له‌خواره‌وه‌ی مه‌كۆكان!

بەڵێ ئەوە دامنا. ڕێكخستنی css چۆن دەكرێ؟

ئەوی هەر بۆ خۆی بژی تەنیا یەكجار دەژی، ئەوی بۆ خۆی و خەڵك بژی چەندان جار دەژی، كاك ئاسۆ نادری ئەگەر هەر بۆخۆی ژیابا ئێستا لە دڵی هەر یەكەمان زیندوو نەدەبوو.