بابه‌ت: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

کاتێک هاش بەکاردێنم بۆ ناتوانم دوای بچمە ژوورەوە؟

$password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

بەرێزم جێگای پرسیارت ھەلەیە تکایە لە مەکۆی تایبەت بینوسە

به‌هیواوه‌ بروانه‌،تاکو بگه‌یته‌ ئامانج

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

بەڕێزم پێویستە پاسوۆرد ڤێریفای بەکار بهێنیتەوە بۆ پشکنینەوە، ئەمە وەک هاشەکانی تر نییە...

if(password_verify($password, $hashed_password)) {
  // If the password inputs matched the hashed password in the database
  // Do something, you know... log them in.
} 

https://stackoverflow.com/questions/302 … sword-hash

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

Govar_Programer نووسی:

بەڕێزم پێویستە پاسوۆرد ڤێریفای بەکار بهێنیتەوە بۆ پشکنینەوە، ئەمە وەک هاشەکانی تر نییە...

if(password_verify($password, $hashed_password)) {
  // If the password inputs matched the hashed password in the database
  // Do something, you know... log them in.
} 

https://stackoverflow.com/questions/302 … sword-hash


دةست خؤش بؤ وةلامةكةت

به‌هیواوه‌ بروانه‌،تاکو بگه‌یته‌ ئامانج

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

chon awa bkam password_verify

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

ئایە بۆ وشەی نیهێنی هاش نەکراوە لە پهپ مای ئەدمین

http://www.webchinupload.com/f/2018-02/1566a1b0336b5aa21513920082367e16.png

 $admin_password = mysqli_real_escape_string($conect, @$_POST['admin_password ']);
 $password = password_hash($admin_password, PASSWORD_DEFAULT);
  password_verify($password,$admin_password);

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

برا كيان ئةوةى وتمان ئةوةتان ئةنجام داوة

به‌هیواوه‌ بروانه‌،تاکو بگه‌یته‌ ئامانج

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

kijan muhamad نووسی:

برا كيان ئةوةى وتمان ئةوةتان ئةنجام داوة

awara ba code w wena damnawa atwanit bibinit

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

aawara نووسی:

ئایە بۆ وشەی نیهێنی هاش نەکراوە لە پهپ مای ئەدمین

http://www.webchinupload.com/f/2018-02/1566a1b0336b5aa21513920082367e16.png

 $admin_password = mysqli_real_escape_string($conect, @$_POST['admin_password ']);
 $password = password_hash($admin_password, PASSWORD_DEFAULT);
  password_verify($password,$admin_password);

بەڕێزم تۆ گەر لە ئەدمین هاشت نەکردووە بۆ بە هاش دەیپشکنی، بەس باشتر وایە هاشی بکەی گەر نا بەم شێوەیە دروستە...

 $admin_password = mysqli_real_escape_string($conect, @$_POST['admin_password ']);
 $password = '1234';

 if($admin_password==$password){
     //password drwsta
 }

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

Govar_Programer نووسی:
aawara نووسی:

ئایە بۆ وشەی نیهێنی هاش نەکراوە لە پهپ مای ئەدمین

http://www.webchinupload.com/f/2018-02/1566a1b0336b5aa21513920082367e16.png

 $admin_password = mysqli_real_escape_string($conect, @$_POST['admin_password ']);
 $password = password_hash($admin_password, PASSWORD_DEFAULT);
  password_verify($password,$admin_password);

بەڕێزم تۆ گەر لە ئەدمین هاشت نەکردووە بۆ بە هاش دەیپشکنی، بەس باشتر وایە هاشی بکەی گەر نا بەم شێوەیە دروستە...

 $admin_password = mysqli_real_escape_string($conect, @$_POST['admin_password ']);
 $password = $admin_password;

 if($admin_password==$password){
     //password drwsta
 }
به‌هیواوه‌ بروانه‌،تاکو بگه‌یته‌ ئامانج

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

کاک گۆفار تۆ پێشتر بەکارت هێناوە هاش پاسوۆرد؟ ،گەرنا تکایە بۆئەوەی کەسی کە سودی لێببنێت بە دروستی وەلامم بەروە چاوی من ،دواین بۆچوونت هیچ پیوەندییەکی بە بابەتەکەوەنامێنیت چونکە من باسی هاش پاسۆرد دەکەم

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

 $password = password_hash($admin_password, PASSWORD_DEFAULT);

ئەمە بۆ داخڵکردن بەکاربهێنە کێشەی نابێت برام، لەکوێ ئینسێرتت داناوە؟، نموونەیەکی کۆدەکانت بەتەواوی دابنێ تا هاوکارت بین، تۆ کۆدێکت داناوە و تەواو، من نازانم لەکوێ و چۆن ئینسێرتی داتابەیست داناوە، نموونەی کۆدەکانت دابنێ تا هاوکارت بین....

ئەمەش نمونەی زیادکردن بۆ داتابەیس بە هاشەوە...

$password = "rasmuslerdorf";
$first_name = "john";
$password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

$sql = "INSERT INTO users (`name`, `password`) VALUES ('" .$first_name ."', '" .$password ."')";

  $query = mysqli_query($conn, $sql);
  if($query)

{
  echo "Success!";
}

پشکنینەوە

  $sql = "SELECT * FROM users WHERE name='$first_name'";
  $result = $conn->query($sql);
  if ($result->num_rows === 1) {
  $row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
  if (password_verify($pwd, $row['password'])) {

  //Password matches, so create the session
  // $_SESSION['user'] = $row['user_id'];
  // header("Location: http://www.example.com/logged_in.php");

  echo "Match";

  }

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

Govar_Programer نووسی:
 $password = password_hash($admin_password, PASSWORD_DEFAULT);

ئەمە بۆ داخڵکردن بەکاربهێنە کێشەی نابێت برام، لەکوێ ئینسێرتت داناوە؟، نموونەیەکی کۆدەکانت بەتەواوی دابنێ تا هاوکارت بین، تۆ کۆدێکت داناوە و تەواو، من نازانم لەکوێ و چۆن ئینسێرتی داتابەیست داناوە، نموونەی کۆدەکانت دابنێ تا هاوکارت بین....

ئەمەش نمونەی زیادکردن بۆ داتابەیس بە هاشەوە...

$password = "rasmuslerdorf";
$first_name = "john";
$password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

$sql = "INSERT INTO users (`name`, `password`) VALUES ('" .$first_name ."', '" .$password ."')";

  $query = mysqli_query($conn, $sql);
  if($query)

{
  echo "Success!";
}

پشکنینەوە

  $sql = "SELECT * FROM users WHERE name='$first_name'";
  $result = $conn->query($sql);
  if ($result->num_rows === 1) {
  $row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
  if (password_verify($pwd, $row['password'])) {

  //Password matches, so create the session
  // $_SESSION['user'] = $row['user_id'];
  // header("Location: http://www.example.com/logged_in.php");

  echo "Match";

  }

<?php
session_start();

?>
<?php

include("db_conection.php");if(isset($_POST['admin_login']))
{
  $admin_username=mysqli_real_escape_string($dbcon,$_POST['admin_username']);
  $admin_password=mysqli_real_escape_string($dbcon,$_POST['admin_password']);
   $password = password_hash($admin_password, PASSWORD_DEFAULT);
   password_verify($password,$admin_password);
  $check_admin="select * from admin WHERE admin_username='$admin_username' AND admin_password='$admin_password'";


  $run=mysqli_query($dbcon,$check_admin);

  if(mysqli_num_rows($run))
  {
   echo "<script>alert('You're successfully login!')</script>";

 echo "<script>window.open('Admin/index.php','_self')</script>";

$_SESSION['admin_username']=$admin_username;  }
  else
  {
    echo "<script>alert('Username or password is incorrect!')</script>";
     echo "<script>window.open('index.php','_self')</script>";

     exit();

  }
}
?>

awaparay chwna zhwrawa harchit pewista dawa bka ba lera day bnem bram

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

بەڕێزم، فەرموو سود لەمە وەربگرە ئیشەکەت جێبەجێ دەکات، هەم چونە ژورەوە هەمیش تۆماربوون کۆدەکانیشی ئاسانن و لەوەی خۆتەوە نزیکن، سەیرێکی بکە گەر کێشەت هەبوو لێرە باسی بکە،
http://www.webchinupload.com/f/2018-02/ … 9c4498.zip

ئەمەش کاک ڕێنوار لێرە باسی کردووە دروست کردنی پەڕەی چونە ژورەوە بەس لینکەکەیم لانییە گەڕانێك بکە لەمەکۆ هەیە...

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

Govar_Programer نووسی:

بەڕێزم، فەرموو سود لەمە وەربگرە ئیشەکەت جێبەجێ دەکات، هەم چونە ژورەوە هەمیش تۆماربوون کۆدەکانیشی ئاسانن و لەوەی خۆتەوە نزیکن، سەیرێکی بکە گەر کێشەت هەبوو لێرە باسی بکە،
http://www.webchinupload.com/f/2018-02/ … 9c4498.zip

ئەمەش کاک ڕێنوار لێرە باسی کردووە دروست کردنی پەڕەی چونە ژورەوە بەس لینکەکەیم لانییە گەڕانێك بکە لەمەکۆ هەیە...


swpas kak govar balam mn zanyarim nya la pdo

awa formy tmar bwn

<?php
session_start();

?>
<?php
include("db_conection.php");
if(isset($_POST['register']))
{
$user_email = $_POST['ruser_email'];
$user_password = $_POST['ruser_password'];
$user_firstname = $_POST['ruser_firstname'];
$user_lastname = $_POST['ruser_lastname'];
$user_address = $_POST['ruser_address'];$check_user="select * from users WHERE user_email='$user_email'";
  $run_query=mysqli_query($dbcon,$check_user);

  if(mysqli_num_rows($run_query)>0)
  {
echo "<script>alert('Customer is already exist, Please try another one!')</script>";
 echo"<script>window.open('index.php','_self')</script>";
exit();
  }
 
$saveaccount="insert into users (user_email,user_password,user_firstname,user_lastname,user_address) VALUE ('$user_email','$user_password','$user_firstname','$user_lastname','$user_address')";
mysqli_query($dbcon,$saveaccount);
echo "<script>alert('Data successfully saved, You may now login!')</script>";        
echo "<script>window.open('index.php','_self')</script>";


        
  
      
    
  
    

}

?>

awash formy chwna zhwrawa

<?php
session_start();

?>
<?php

include("db_conection.php");if(isset($_POST['user_login']))
{
  $user_email=$_POST['user_email'];
  $user_password=$_POST['user_password'];
  

  $check_user="select * from users WHERE user_email='$user_email' AND user_password='$user_password'";

 
  $run=mysqli_query($dbcon,$check_user);

  if(mysqli_num_rows($run))
  {
   echo "<script>alert('You're successfully login!')</script>";
    
 echo "<script>window.open('Customers/index.php','_self')</script>";
    
$_SESSION['user_email']=$user_email;  }
  else
  {
    echo "<script>alert('Email or password is incorrect!')</script>";
     echo "<script>window.open('index.php','_self')</script>";
    
     exit();
    
  }
}
?>

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

Register

<?php
session_start();
?>
<?php
include("db_conection.php");
if(isset($_POST['register']))
{
$user_email = $_POST['ruser_email'];
$user_password = $_POST['ruser_password'];
$password = password_hash($user_password, PASSWORD_DEFAULT);
$user_firstname = $_POST['ruser_firstname'];
$user_lastname = $_POST['ruser_lastname'];
$user_address = $_POST['ruser_address'];

$check_user="select * from users WHERE user_email='$user_email'";
  $run_query=mysqli_query($dbcon,$check_user);

  if(mysqli_num_rows($run_query)>0)
  {
    echo "<script>alert('Customer is already exist, Please try another one!')</script>";
    echo"<script>window.open('index.php','_self')</script>";
    exit();
  }
 
$saveaccount="insert into users (user_email,user_password,user_firstname,user_lastname,user_address) VALUE ('$user_email','$password','$user_firstname','$user_lastname','$user_address')";
mysqli_query($dbcon,$saveaccount);
echo "<script>alert('Data successfully saved, You may now login!')</script>";        
echo "<script>window.open('index.php','_self')</script>";

}

?>

Login

<?php
session_start();

?>
<?php
include("db_conection.php");

if(isset($_POST['user_login']))
{
  $user_email=$_POST['user_email'];
  $user_password=$_POST['user_password'];
  $password = password_hash($user_password, PASSWORD_DEFAULT);

  $check_user="select * from users WHERE user_email='$user_email'";
  $run=mysqli_query($dbcon,$check_user);

  if ($run->num_rows === 1) {
  $row = $run->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
  if (password_verify($password, $row['user_password'])) {
    echo "<script>alert('You're successfully login!')</script>";
    echo "<script>window.open('Customers/index.php','_self')</script>";
    $_SESSION['user_email']=$user_email;

  }else{
    echo "<script>alert('Email or password is incorrect!')</script>";
    echo "<script>window.open('index.php','_self')</script>";
     exit();
    }
  }
}
?>

تێستی بکە گەر کێشەی هەبوو پەیام بنووسە...

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

Govar_Programer نووسی:

Register

<?php
session_start();
?>
<?php
include("db_conection.php");
if(isset($_POST['register']))
{
$user_email = $_POST['ruser_email'];
$user_password = $_POST['ruser_password'];
$password = password_hash($user_password, PASSWORD_DEFAULT);
$user_firstname = $_POST['ruser_firstname'];
$user_lastname = $_POST['ruser_lastname'];
$user_address = $_POST['ruser_address'];

$check_user="select * from users WHERE user_email='$user_email'";
  $run_query=mysqli_query($dbcon,$check_user);

  if(mysqli_num_rows($run_query)>0)
  {
    echo "<script>alert('Customer is already exist, Please try another one!')</script>";
    echo"<script>window.open('index.php','_self')</script>";
    exit();
  }
 
$saveaccount="insert into users (user_email,user_password,user_firstname,user_lastname,user_address) VALUE ('$user_email','$password','$user_firstname','$user_lastname','$user_address')";
mysqli_query($dbcon,$saveaccount);
echo "<script>alert('Data successfully saved, You may now login!')</script>";        
echo "<script>window.open('index.php','_self')</script>";

}

?>

Login

<?php
session_start();

?>
<?php
include("db_conection.php");

if(isset($_POST['user_login']))
{
  $user_email=$_POST['user_email'];
  $user_password=$_POST['user_password'];
  $password = password_hash($user_password, PASSWORD_DEFAULT);

  $check_user="select * from users WHERE user_email='$user_email'";
  $run=mysqli_query($dbcon,$check_user);

  if ($run->num_rows === 1) {
  $row = $run->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
  if (password_verify($password, $row['user_password'])) {
    echo "<script>alert('You're successfully login!')</script>";
    echo "<script>window.open('Customers/index.php','_self')</script>";
    $_SESSION['user_email']=$user_email;

  }else{
    echo "<script>alert('Email or password is incorrect!')</script>";
    echo "<script>window.open('index.php','_self')</script>";
     exit();
    }
  }
}
?>

تێستی بکە گەر کێشەی هەبوو پەیام بنووسە...دەستت خۆش بیت برام سوپاس ئەوە چارەسەر بوو ،،بەلام من ئێستا پەری ئەدمین کە تەنها چوونە ژوروە هەیە پاسوۆرد و یوزەر فەۆرمی تۆمار بوونی نییە ئایە بۆ پەری ئەدمین دەکرێت هاش لەسەر دابێت؟

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

شوێنی بابەتەکەت گونجاو نییە، بیکە بەبابەتێکی تر لەبەشی وێب داڕشتن/ ماڵپه‌ڕ به‌ گشتیی، بۆ ئەوەی سودی زیاتر..

وه‌ڵام: کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

Govar_Programer نووسی:

شوێنی بابەتەکەت گونجاو نییە، بیکە بەبابەتێکی تر لەبەشی وێب داڕشتن/ ماڵپه‌ڕ به‌ گشتیی، بۆ ئەوەی سودی زیاتر..

بەلام من ئێستا پەری ئەدمین کە تەنها چوونە ژوروە هەیە پاسوۆرد و یوزەر فەۆرمی تۆمار بوونی نییە ئایە بۆ پەری ئەدمین دەکرێت هاش لەسەر دابێت؟