بابه‌ت: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

کاتێک لە پەرەی login دەرۆمە ژوورەوە بە ناو یوزەر  چۆن وابکەم کاتێک من لە ژوورەوەم دوبارەوە لە وێبگەر پەرەی login لۆد بکەم هەموو جارەێ  پەرەی index.com  بکرێتەوە نەک دووبارە کاتێک لەژووەرەوەم پەرەی login بکرێتەوە

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

مەرجێک دادەنێی و دەیپشکنی بەپێی ئەو زانیاریانەی کە خەزنت کردووە لە کوکی یان سێشن بەم شێوەیە بەنموونە

if(isset($_COOKIE('login')) AND $_COOKIE('login')!=""){
// بیگوازە بۆ پەڕەی چونەژورەوە
}

بیرۆکەکەی بەم شێوازیە پێویستە لەگەڵ کۆدەکانی خۆت ڕێکی بخەیت.

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

Govar Jabar نووسی:

مەرجێک دادەنێی و دەیپشکنی بەپێی ئەو زانیاریانەی کە خەزنت کردووە لە کوکی یان سێشن بەم شێوەیە بەنموونە

if(isset($_COOKIE('login')) AND $_COOKIE('login')!=""){
// بیگوازە بۆ پەڕەی چونەژورەوە
}

بیرۆکەکەی بەم شێوازیە پێویستە لەگەڵ کۆدەکانی خۆت ڕێکی بخەیت.

mn session bakar henawa bram

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

هەمان بیرۆکەیە بەس بیکە بە ناوی سێشنەکەت

if(isset($_SESSION('user_id')) AND $_SESSION('user_id')!=""){
// بیگوازە بۆ پەڕەی چونەژورەوە
}

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

Govar Jabar نووسی:

هەمان بیرۆکەیە بەس بیکە بە ناوی سێشنەکەت

if(isset($_SESSION('user_id')) AND $_SESSION('user_id')!=""){
// بیگوازە بۆ پەڕەی چونەژورەوە
}

سوپاس برام تاقی دەکەمەوە
پرسیاریکی تر هەر نزیکە لەم باباتەوە

چۆن وابکەم گەر ئادی بگۆرم پرۆفایلی کەسی تر نیشان ندا بەهام شێوەی پرسیاری سەرەوە پەرەی index.com نیشان بات

profile.php?id=5

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

Govar Jabar نووسی:

هەمان بیرۆکەیە بەس بیکە بە ناوی سێشنەکەت

if(isset($_SESSION('user_id')) AND $_SESSION('user_id')!=""){
// بیگوازە بۆ پەڕەی چونەژورەوە
}

پەم وابەت لا مابستی من ناگەشتیت
من خۆم ئەمەم بەکار هێناوە

session_start();

if(!isset($_SESSION['user'])){
 header("location:login.php");

  }

ئەوەی سەرەوە کاری کۆدەکەی تۆ دەکات کە پێش ئەم باباتە ئەنژامم داوە ،دوبارەی دەکەمەوە
کاتێک لەژوورەوەی نەک لەدەروە برام
ئەمەی خوارەوە ئەجامی کۆدەکەی تۆیە وە هەلی تیایە

Fatal error: Cannot use isset() on the result of an expression (you can use "null !== expression" instead) in C:\xampp\htdocs\student\user.php on line 9

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

براگیان بەپەلە و بەمۆبایل کۆدەکەی سەرەوەم بۆت نوسی دیارە کە کەوانەکانم بەهەڵە داناوە، پێویست بوو شێوازەکەی بگۆڕێت، بەهەرحاڵ،
ئەوەی خۆت بەکارت هێناوە تەنیا نیشانەی سەرسوڕمان لاببە و بیکە بەو پەڕەی دەتەوێت واتە بەم شێوازە

if(isset($_SESSION['user'])){
 header("location:index.php");
}

ئەمە لەپەڕەی لۆگین دابنێ....
ــــ
پرسیارەکەی تریشت ڕون نەبوو گەر کەمێک ڕونی بکەیەوە...

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

Govar Jabar نووسی:

براگیان بەپەلە و بەمۆبایل کۆدەکەی سەرەوەم بۆت نوسی دیارە کە کەوانەکانم بەهەڵە داناوە، پێویست بوو شێوازەکەی بگۆڕێت، بەهەرحاڵ،
ئەوەی خۆت بەکارت هێناوە تەنیا نیشانەی سەرسوڕمان لاببە و بیکە بەو پەڕەی دەتەوێت واتە بەم شێوازە

if(isset($_SESSION['user'])){
 header("location:index.php");
}

ئەمە لەپەڕەی لۆگین دابنێ....
ــــ
پرسیارەکەی تریشت ڕون نەبوو گەر کەمێک ڕونی بکەیەوە...

سوپاس برام

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

Govar Jabar نووسی:

براگیان بەپەلە و بەمۆبایل کۆدەکەی سەرەوەم بۆت نوسی دیارە کە کەوانەکانم بەهەڵە داناوە، پێویست بوو شێوازەکەی بگۆڕێت، بەهەرحاڵ،
ئەوەی خۆت بەکارت هێناوە تەنیا نیشانەی سەرسوڕمان لاببە و بیکە بەو پەڕەی دەتەوێت واتە بەم شێوازە

if(isset($_SESSION['user'])){
 header("location:index.php");
}

ئەمە لەپەڕەی لۆگین دابنێ....
ــــ
پرسیارەکەی تریشت ڕون نەبوو گەر کەمێک ڕونی بکەیەوە...

پرسیاری دووم: بنموونە ئەم ئادی کاک گۆڤارە لە مەکۆی وێبچن profile.php?id=47337 کاتێک ئادییەکت دەیگۆرم بۆ ئەم ئادییە profile.php?id=47858 ئەوە ئەوا هەموو زانیایرییەکانی من پیشان دەدات من لەپرۆژەکەمدا نامەوێت کەس پرفایلی کەسی تر ببینێت ، پێم وابێت ئێسات زۆر روونە

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

ئەها،
ئەوکاتە دەیپشکنی لە پەڕەی پرۆفایل مەرجێک دادەنێی گەر ئایدی ئەوکەسی لەژورەوەیە یەکسانە بەوەی کە دەیەوێت زانیاریەکانی ببینێت گەر دروست بوو نیشانی بدە گەر دا بیبەوە پەڕەی سەرەتا یار هەرشتێک کە بتەوێت نیشانی بدەیت.

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

Govar Jabar نووسی:

ئەها،
ئەوکاتە دەیپشکنی لە پەڕەی پرۆفایل مەرجێک دادەنێی گەر ئایدی ئەوکەسی لەژورەوەیە یەکسانە بەوەی کە دەیەوێت زانیاریەکانی ببینێت گەر دروست بوو نیشانی بدە گەر دا بیبەوە پەڕەی سەرەتا یار هەرشتێک کە بتەوێت نیشانی بدەیت.

بەلێ من خۆم لەژوورەوەم بە ئادی خۆم گەر ئایدی خۆم گۆری بۆ کەسێکی تر ئەوا زانیاری ئەکەسەم نیشان نەدا براواتە پەرەی index.com یان هەر پەریەکی کە

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

aawara نووسی:
Govar Jabar نووسی:

ئەها،
ئەوکاتە دەیپشکنی لە پەڕەی پرۆفایل مەرجێک دادەنێی گەر ئایدی ئەوکەسی لەژورەوەیە یەکسانە بەوەی کە دەیەوێت زانیاریەکانی ببینێت گەر دروست بوو نیشانی بدە گەر دا بیبەوە پەڕەی سەرەتا یار هەرشتێک کە بتەوێت نیشانی بدەیت.

بەلێ من خۆم لەژوورەوەم بە ئادی خۆم گەر ئایدی خۆم گۆری بۆ کەسێکی تر ئەوا زانیاری ئەکەسەم نیشان نەدا براواتە پەرەی index.com یان هەر پەریەکی کە

من بیرۆکەکەم وت، کۆدەکە بەپێی داڕشتنی خۆت دەبێت بینوسیت یان کۆدەی پەڕەی پرۆفایل دابنێ..

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

Govar Jabar نووسی:
aawara نووسی:
Govar Jabar نووسی:

ئەها،
ئەوکاتە دەیپشکنی لە پەڕەی پرۆفایل مەرجێک دادەنێی گەر ئایدی ئەوکەسی لەژورەوەیە یەکسانە بەوەی کە دەیەوێت زانیاریەکانی ببینێت گەر دروست بوو نیشانی بدە گەر دا بیبەوە پەڕەی سەرەتا یار هەرشتێک کە بتەوێت نیشانی بدەیت.

بەلێ من خۆم لەژوورەوەم بە ئادی خۆم گەر ئایدی خۆم گۆری بۆ کەسێکی تر ئەوا زانیاری ئەکەسەم نیشان نەدا براواتە پەرەی index.com یان هەر پەریەکی کە

من بیرۆکەکەم وت، کۆدەکە بەپێی داڕشتنی خۆت دەبێت بینوسیت یان کۆدەی پەڕەی پرۆفایل دابنێ..

گەرام ئەمم دۆزییەوە بەلام ئایە چۆن لە کوکییەوە بیگۆرم بۆ سیژن  من گۆریشم بۆ سیژنکەی خۆم بەس پەرەی پرۆفایل ناکرێتەوە دەرواتە پەرەی ئندێکس

 $id = $_GET['id'];
    
    if ($id_cookie != $id) {
    header("Location: index.php");
    }

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

 $id = $_GET['id'];
    
    if ($_SESSION['user'] != $id) {
    header("Location: index.php");
    }

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

Govar Jabar نووسی:
 $id = $_GET['id'];
    
    if ($_SESSION['user'] != $id) {
    header("Location: index.php");
    }

چارەسەر نەبوو

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

بەڕێزم ئەوە شێوازێکی سادەیە یەکەم شت،
دواتر من کۆدەکانی تۆ لانەبێت نازانم چۆن داتڕشتووە ئەوەی نوسیومە کێشەی نییە بەڵام بزانە لەبەکارهێنانی هەڵەت کردووە،
ئاگاداربە من هەر ناوێک دەنوسم لەخۆوە دامناوە پێویستە لەگەڵ ئەوەی خۆت بیگۆنجێنیت.

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

Govar Jabar نووسی:

بەڕێزم ئەوە شێوازێکی سادەیە یەکەم شت،
دواتر من کۆدەکانی تۆ لانەبێت نازانم چۆن داتڕشتووە ئەوەی نوسیومە کێشەی نییە بەڵام بزانە لەبەکارهێنانی هەڵەت کردووە،
ئاگاداربە من هەر ناوێک دەنوسم لەخۆوە دامناوە پێویستە لەگەڵ ئەوەی خۆت بیگۆنجێنیت.

دەزانم کاک گۆڤار ناوی سیژنە کە یەکسانە بەناوی ئەوەی خۆم وەلە بلیم جی چارەسەر نەبووو

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

تاکۆدەکان دانەنێی ناتوانم هاوکارت بم چونکە ئەوەی دامناوە تەواوە و هەڵەی تیانیە هەڵەکە لەبەکارهێنانیەتی بزانم چۆنت بەکارهێناوە تۆ....

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

To ka session drust akait, userid yaka bxara naw session, dwatr law pargayay zanyaryakany andam pshan aya pewest naka to bchyt ba get pargaka warbgryt!
Lapargaka hich Get bakar mahena
Queryakat bam shewaya bnussa

SELECT .....WHERE user_id = $_SESSION[‘userid’]

Etr awkata to pageinzanyary andam akaytawa queryak ahenet ka zanyary aw andamay tyaya ka la sessionakaya id yakat save krdwa, etr pewest bawa naka to get bakarbeni

ئاسۆ نادری، ڕۆحت هەر لەگەڵمانە.

وه‌ڵام: پرسیار لە پەرەی چوونەژوورەوە

ڕێنوار نووسی:

To ka session drust akait, userid yaka bxara naw session, dwatr law pargayay zanyaryakany andam pshan aya pewest naka to bchyt ba get pargaka warbgryt!
Lapargaka hich Get bakar mahena
Queryakat bam shewaya bnussa

SELECT .....WHERE user_id = $_SESSION[‘userid’]

Etr awkata to pageinzanyary andam akaytawa queryak ahenet ka zanyary aw andamay tyaya ka la sessionakaya id yakat save krdwa, etr pewest bawa naka to get bakarbeni

birokyaky basha charasar bw dastan xosh