بابه‌ت: هاوڕێیان هۆکار چییە لە virtualbox سیستەمە 64 bit ەکان پیشان نادات؟

http://www.webchinupload.com/f/2018-09/9b51fb02380b2f6ab77de84411c4c9a7.PNG

web designer / web developer

وه‌ڵام: هاوڕێیان هۆکار چییە لە virtualbox سیستەمە 64 bit ەکان پیشان نادات؟

وێندۆزەکەت ٣٢ بتە بۆیە

وه‌ڵام: هاوڕێیان هۆکار چییە لە virtualbox سیستەمە 64 bit ەکان پیشان نادات؟

garmyani نووسی:

وێندۆزەکەت ٣٢ بتە بۆیە

Nawalla kak garmyan 64 bit a

web designer / web developer

وه‌ڵام: هاوڕێیان هۆکار چییە لە virtualbox سیستەمە 64 bit ەکان پیشان نادات؟

koshan نووسی:
garmyani نووسی:

وێندۆزەکەت ٣٢ بتە بۆیە

Nawalla kak garmyan 64 bit a

ئەوندەی زنیاریم هەبێ ئەوەیە کە کۆمپیوتەرکەت support ی ٣٢ بت دەکات گەر وێندۆزی 64 بتیش دابزێنیت هەر 32 بت پیشان دەدات ،بۆ ئەوەی ئەو گرفتەچارەسربیت دەبیت دەسرکاری bios کۆمپیوتەرکەت بکەیت

وه‌ڵام: هاوڕێیان هۆکار چییە لە virtualbox سیستەمە 64 bit ەکان پیشان نادات؟

سڵاو بەڕێز، چونکە ئەوەی داتگرتووە 32بیت ــە.
بژین