بابه‌ت: زیادکردنی داشکان لەسەر وەصل

سڵاو
بەرنامەیەکم هەیە بە php و Mysql دروستکراوە.
لەکاتی فڕۆشتن، بەشی داشکانم هەیە بەڵام لەسەر وەصلەکە دەرناکەوێ.
ئێستا ئەمەوێ تەنیا بانگی فێڵدی داشکان بکەم بۆ سەر وەصلەکە، بەم شێوەیەی خوارەوە.
http://www.mediafire.com/view/jqf3797e7 … a.jpg/file
ئەمەش کۆدی تەیبلەکەیە.

<table style="width:100%;text-align:right">
      <thead style="text-align:right;border-bottom:2px solid rgba(0,0,0,0.2)">
      <th style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:3px;font-size:14px;background:#66c2b8">ژ</th>
      <th style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:10px;font-size:14pt;background:#69C0B8">ژمارەی کارتۆن</th>
      <th style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:3px;font-size:14pt;background:#69C0B8">جۆری کاڵا</th>
      <th style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:3px;font-size:14pt;background:#69C0B8">کۆی گشتی دانە</th>
      <th style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:3px;font-size:14pt;background:#69C0B8">نرخی دانە</th>

      <th style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:4px;font-size:14pt;background:#69C0B8">کۆی گشتی</th>
      </thead>
      <tbody>';
      $iii = 0;
      foreach ($orders_items as $k => $v) {

        $product_data = $this->model_products->getProductData($v['product_id']);
        $iii++;

        $html .= '<tr>
        <td style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:5px;font-size:14px">'.($v['id'] - $v['id'] + $iii).'</td>
        <td style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:5px;font-size:14px">' . $v['zhmaraykarton'] . '</td>
         <td style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:3px;font-size:14px">' . $product_data['name'] . '</td>
        
      

         <td style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:3px;font-size:14px">' . $v['qty'] . '</td>
         <td style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:3px;font-size:14px">' . $v['rate'] . '</td>
         <td style="text-align:center; border: 1px solid #000;padding:3px;font-size:14px">' . $v['amount'] . ' </td>
       
        </tr>';
      }

      $html .= '
      <tr style="border-top:2px solid rgba(0,0,0)">
      <th colspan="3" style="text-align:right; border: 1px solid #000;padding:2px 8px;font-size:12px">کۆی گشتی</th>
      <td id="paidstt" style="text-align:center; border: 1px solid #000;border-left:0px;padding:3px;font-size:14px"><b>واصل: </b> ' . $order_data['waslkraw'] . '</td>
      <td id="paidstt" style="text-align:center; border: 1px solid #000;border-left:0px;border-right:0px;padding:3px;font-size:14px"><b>قەرز:</b> ' . $order_data['net_amount'] . '</td>
      <td style="text-align:center; border: 1px solid #000;border-right:0px;padding:3px;font-size:14px" id="koy_g">  </td>
      <script>
      var fff1 = ' . $order_data['net_amount'] . ';
      var fff2 = ' . $order_data['waslkraw'] . ';
      var dddd1 = Number(fff1)+Number(fff2);
      document.getElementById("koy_g").innerHTML = dddd1;

      </script>
      </tr>
      
      </tbody>
    </table>

سوپاس بۆ هاوکاریتان.

وه‌ڵام: زیادکردنی داشکان لەسەر وەصل

دەبێت بزانین لە داتابەیس چۆن دیزاین کراوە تا یارمەتیت بدەین. کۆدی sql ی table لێرا دابنێ تا بتوانین یارمەتیت بدەین

“Be sick of ur sickness! ”  ― Arash Dibazar-