• ٨ وه‌ڵام
 • ٣٧٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-06-14 21:14:47 Broosk
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٨٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-06-13 19:57:12 karwan&pc
 • ١ وه‌ڵام
 • ١١٢٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-06-13 17:24:52 Hawkar Shwan
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٣٣٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-06-07 16:38:28 ئاسۆ نادری
 • ٢٤ وه‌ڵام
 • ٧٨٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-06-06 15:50:53 karwan&pc
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٣٣٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-28 23:45:03 karwan&pc
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٥٧١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-28 13:36:04 xula pasha
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٩٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-28 13:07:41 ئاسۆ نادری
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٠٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-26 23:33:19 Jabar_Sheaxani
 • ١٤ وه‌ڵام
 • ٦٤٣٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-26 15:39:13 ئاسۆ نادری
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٩١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-21 19:03:15 jabar-sheaxani
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٣٤٩١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-19 16:50:33 karwan&pc

1664 ڕووکاری ڕەش

sarkawt

 • ١٤ وه‌ڵام
 • ٥٨٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-15 10:32:14 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٦٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-14 00:07:59 kameran

1666 به‌شی Admnistration

XP-Tweaks-XP-

 • ٩ وه‌ڵام
 • ٤٣٧١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-11 20:15:20 XP-Tweaks-XP-
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٩٩٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-10 20:40:53 ئاسۆ نادری
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٣٧١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-09 20:22:38 ئاسۆ نادری
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣١٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-06 06:55:47 sarkawt

1670 کێشه‌یه‌ک

کاڵێ دارا

 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٢١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-05-04 15:13:42 کاڵێ دارا
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٦٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-04-26 22:44:16 ئاسۆ نادری
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٣٧٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-04-24 21:29:58 ئاسۆ نادری
 • ٢١ وه‌ڵام
 • ٧٨٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-04-18 07:43:30 Broosk
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٨٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-04-17 11:04:22 ئامانج
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٨٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-04-10 18:27:01 ئاسۆ نادری
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٥٥٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-03-30 10:56:47 ئامانج
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٨٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-03-29 17:41:27 ئاسۆ نادری
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٤٥٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-03-08 23:14:12 karwan-w
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٣٢٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2007-02-19 20:51:27 Xamosh