• ٢ وه‌ڵام
 • ١٠٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-22 00:51:14 كـــوردستان
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٣٢١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-21 23:28:12 كـــوردستان
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٦١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-21 22:24:33 mahamad630
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٦١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-14 19:59:14 كـــوردستان
 • ٢٠ وه‌ڵام
 • ٢٧٠٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-14 16:29:31 halkawt2000
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٧٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-08 08:33:33 Mohamed Ismail

37 دانانی بانه‌ر

muhamad1991 پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2 3

 • ٤٤ وه‌ڵام
 • ١٣٢١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-07 23:46:01 S21
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٩٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-18 12:33:55 omedikurd
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-15 10:07:41 bilal0770
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-05 14:35:03 HAWKAR1996
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢١٠١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-30 07:53:33 bilal0770
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٨٨٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-25 23:36:07 هونه‌ر
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٦٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-04 13:14:28 heart_kurd
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-19 18:21:52 omedikurd
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٠١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-14 12:28:21 Pshtiwan_95
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-12 11:30:18 Pshtiwan_95
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٥٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-03 12:58:09 Pshtiwan_95
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ٥٥٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-24 12:24:32 Host-kurd
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٢٢٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-12-22 01:48:15 WlaT_ShaQLaWa