• ٢ وه‌ڵام
 • ١٠٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-22 00:51:14 كـــوردستان
 • ٩ وه‌ڵام
 • ٣١٩٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-21 23:28:12 كـــوردستان
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٦٠٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-21 22:24:33 mahamad630
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٦٠٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-14 19:59:14 كـــوردستان
 • ٢٠ وه‌ڵام
 • ٢٦٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-14 16:29:31 halkawt2000
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٦٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-08 08:33:33 Mohamed Ismail

37 دانانی بانه‌ر

muhamad1991 پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2 3

 • ٤٤ وه‌ڵام
 • ١٣١٣٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-07 23:46:01 S21
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٩٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-18 12:33:55 omedikurd
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-15 10:07:41 bilal0770
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧٠٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-05 14:35:03 HAWKAR1996
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٠٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-30 07:53:33 bilal0770
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٨٧٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-25 23:36:07 هونه‌ر
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٦٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-04-04 13:14:28 heart_kurd
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-19 18:21:52 omedikurd
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٠٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-14 12:28:21 Pshtiwan_95
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-12 11:30:18 Pshtiwan_95
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٥٥٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-03-03 12:58:09 Pshtiwan_95
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ٥٤٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-02-24 12:24:32 Host-kurd
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٢٢١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-12-22 01:48:15 WlaT_ShaQLaWa