بابه‌ت: چۆن ئەم کارە بکە؟

من پرۆژەی ئەنجامی تاقی کردنەوەی خوێند کارانم دارشتووە چۆن وابکەم گەر خوێنکار نوسینی ئینگلیزی نوسی لە نێو تێکست بۆکس ناچری بکات ژمارە داخل کات واتا ئایدییەکی بنوسیت  گەر وەشەی کوردی نوسی تێکست بۆکس هیچ وەر نەگرێت تەنها ژمارە وەرگرێت،بۆنموونە لەتێکست ناو تەنها ناو بنوسێت بە کوردی لە تێکست بۆکسی ئایدی تانها ژمارە بنووسێت

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

ببورە بەرێزان زۆر بەپەلە بابەتم نوسی بۆیە هەندێ هەلی تایپم کردووە گەر لاتان روون نەبوو ئەوە دوبارەی دەکەمەوە

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

بۆ ID کە typeی input ەکە بکە بە number. دواتر لە javascript زیاتر validation بکە کە تەنها ڕێگە بە ژمارە بدرێت بۆ ئەوەی کە بەکارهێنەر توانی type number بکات بە text، تۆ لەملاوە بە javascript ڕێگەی پێ نادەیت.
بۆ text ەکەش لە جاڤاسکرێپت بە regex رێگە بە ژمارە و نووسینی ئینگلیزی مەدە.
لەکۆتایشدا، جاڤاسکرێپتەکەش دەتوانریت دەستکاری بکرێت، لەبەر ئەوە validationی کۆتایی لە server-side بکە.

<html>
<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
  <form>
   <input type="number" id="input1" placeholder="ID">
   <input type="text" id="input2" placeholder="text">
  </form>
  <script type="text/javascript">
    $("#input1").on('keyup', function(e) {
      var str = $(this).val();
      var exp = /[^1-9]+$/;
      if(str.search(exp) !== -1){
        $(this).val("");
      }
    });
    $("#input2").on('keyup', function(e) {
      var str = $(this).val();
      var exp = /[^a-zA-Z1-9]+$/;
      if(str.search(exp) === -1){
        $(this).val("");
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
ئاسۆ نادری، ڕۆحت هەر لەگەڵمانە.

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

ڕێنوار نووسی:

بۆ ID کە typeی input ەکە بکە بە number. دواتر لە javascript زیاتر validation بکە کە تەنها ڕێگە بە ژمارە بدرێت بۆ ئەوەی کە بەکارهێنەر توانی type number بکات بە text، تۆ لەملاوە بە javascript ڕێگەی پێ نادەیت.
بۆ text ەکەش لە جاڤاسکرێپت بە regex رێگە بە ژمارە و نووسینی ئینگلیزی مەدە.
لەکۆتایشدا، جاڤاسکرێپتەکەش دەتوانریت دەستکاری بکرێت، لەبەر ئەوە validationی کۆتایی لە server-side بکە.

<html>
<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
  <form>
   <input type="number" id="input1" placeholder="ID">
   <input type="text" id="input2" placeholder="text">
  </form>
  <script type="text/javascript">
    $("#input1").on('keyup', function(e) {
      var str = $(this).val();
      var exp = /[^1-9]+$/;
      if(str.search(exp) !== -1){
        $(this).val("");
      }
    });
    $("#input2").on('keyup', function(e) {
      var str = $(this).val();
      var exp = /[^a-zA-Z1-9]+$/;
      if(str.search(exp) === -1){
        $(this).val("");
      }
    });
  </script>
</body>
</html>

dastt xosh barez nerwan sopas bo xzmat krdnt la web chin jegy dastt dyara tamn drezh bit

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

aawara نووسی:
ڕێنوار نووسی:

بۆ ID کە typeی input ەکە بکە بە number. دواتر لە javascript زیاتر validation بکە کە تەنها ڕێگە بە ژمارە بدرێت بۆ ئەوەی کە بەکارهێنەر توانی type number بکات بە text، تۆ لەملاوە بە javascript ڕێگەی پێ نادەیت.
بۆ text ەکەش لە جاڤاسکرێپت بە regex رێگە بە ژمارە و نووسینی ئینگلیزی مەدە.
لەکۆتایشدا، جاڤاسکرێپتەکەش دەتوانریت دەستکاری بکرێت، لەبەر ئەوە validationی کۆتایی لە server-side بکە.

<html>
<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
  <form>
   <input type="number" id="input1" placeholder="ID">
   <input type="text" id="input2" placeholder="text">
  </form>
  <script type="text/javascript">
    $("#input1").on('keyup', function(e) {
      var str = $(this).val();
      var exp = /[^1-9]+$/;
      if(str.search(exp) !== -1){
        $(this).val("");
      }
    });
    $("#input2").on('keyup', function(e) {
      var str = $(this).val();
      var exp = /[^a-zA-Z1-9]+$/;
      if(str.search(exp) === -1){
        $(this).val("");
      }
    });
  </script>
</body>
</html>

dastt xosh barez nerwan sopas bo xzmat krdnt la web chin jegy dastt dyara tamn drezh bit


کاک رینوار ئیستا من تێکستی ئایدی و تێکست بۆکسی نەیم چارەسەربوو، ئەی تێکست بۆکسی ئینگلیزی واتا لاتینی بنوسێت بەلکوو نەتونێت کوردی سۆرانی بنوسیت واتا تەنها بتوانیت کوردی بنوسێت

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

بۆ ئەوەی رون تربێت لە input3 کوردی ،سوۆرانی بنوسریت ئەگەر بکرریت ئەوش چاکەی سوپاست دەکەم

<html>
<head>
 
</head>
<body>
  <form>
   <input type="number" id="input1" placeholder="ID">
   <input type="text" id="input2" placeholder="text">
   <input type="text" id="input3" placeholder="text">
  </form>
  <script type="text/javascript">
    $("#input1").on('keyup', function(e) {
      var str = $(this).val();
      var exp = /[^1-9]+$/;
      if(str.search(exp) !== -1){
        $(this).val("");
      }
    });
    $("#input2").on('keyup', function(e) {
      var str = $(this).val();
      var exp = /[^a-zA-Z1-9]+$/;
      if(str.search(exp) === -1){
        $(this).val("");
      }
    });
  </script>
</body>
</html>

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

    $("#input3").on('keyup', function(e) {
      var str = $(this).val();
      var exp = /[^a-zA-Z1-9]+$/;
      if(str.search(exp) !== -1){
        $(this).val("");
      }
    });
ئاسۆ نادری، ڕۆحت هەر لەگەڵمانە.

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

کاک رینوار گرفتیکم هیە کاتیک لە مۆبایل بەکیبۆردی مۆبیل ناویک دەنوسم کە کیبۆردەکە ناوەکم بۆ تەوادەنسیت بەلام کۆدی جافەکە دەیسریتەوە وە ناتوانم سپەیس بکەربینم

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

لە کام input کێشەت هەیە؟ input1, input2, input3؟ بەس لە مۆبایلیش وایە؟

ئاسۆ نادری، ڕۆحت هەر لەگەڵمانە.

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

ڕێنوار نووسی:

لە کام input کێشەت هەیە؟ input1, input2, input3؟ بەس لە مۆبایلیش وایە؟

کاکا رێنوار لە input3 کاتێک وشەیەک دەنوسم دواتر دەموێت سپەیس بکەم و وشەی داهاتوو بنوسم کۆدی جافاکە هەمووی دەسرێتەوە

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

لە input3 ئەمە

var exp = /[^a-zA-Z1-9]+$/;

بگۆڕە بۆ ئەمە

var exp = /[^a-zA-Z1-9 ]+$/;
ئاسۆ نادری، ڕۆحت هەر لەگەڵمانە.

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

ڕێنوار نووسی:

لە input3 ئەمە

var exp = /[^a-zA-Z1-9]+$/;

بگۆڕە بۆ ئەمە

var exp = /[^a-zA-Z1-9 ]+$/;

Charasar bw dastt xosh bram

وه‌ڵام: چۆن ئەم کارە بکە؟

کاک رێنوار لەوەی رێکت خستووە بۆم من کاتێک لە نێو تێکس بۆکس پێتی ئینگلیزی و ژمارە دەنوسم لە ١ تا ٩ دەنوسێت بەلام ژمارە 0 سفر نانوسێت گەر ئەوەش جارەکەی برام مەمنوونم