بابه‌ت: ڕووکاریکی بە کوردی کراوم ئەوێت بۆ PHP-Fusion 7

ڕووکاریکی بە کوردی کراوم ئەوێت بۆ PHP-Fusion 7
زۆر گەڕام بەس هیچی بۆ PHP-Fusion 7 نابیت

وه‌ڵام: ڕووکاریکی بە کوردی کراوم ئەوێت بۆ PHP-Fusion 7

http://www.webchin.org/Meko/viewtopic.php?id=23954

وه‌ڵام: ڕووکاریکی بە کوردی کراوم ئەوێت بۆ PHP-Fusion 7

دەستخۆش سوپاس