بابه‌ت: جۆنە ئەمە دروست بکەم؟

دەمەوی وەکو ئەمەی فەیس بووک دروست بکەم بە ،چۆ دای رێژم بە php و MYSQL و لە نێو تاگی select
http://www.webchinupload.com/f/2018-12/d02c843c90a1e3e18540a8132f052df9.png

وه‌ڵام: جۆنە ئەمە دروست بکەم؟

سڵاو برا هەوڵ بدە بۆ جاری داهاتوو ناونیشانی گونجاو بۆ بابەت بنووسە،
فەرموو:

<span>
<select aria-label="Month" name="birthday_month" id="month" title="Month" class="_5dba">

<option value="0">Month</option>

<option value="1">Jan</option>

<option value="2">Feb</option>

<option value="3">Mar</option>

<option value="4">Apr</option>

<option value="5">May</option>

<option value="6">Jun</option>

<option value="7">Jul</option>

<option value="8">Aug</option>

<option value="9">Sep</option>

<option value="10">Oct</option>

<option value="11">Nov</option>

<option value="12" selected="1">Dec</option>
</select>
<select aria-label="Day" name="birthday_day" id="day" title="Day" class="_5dba">

<option value="0">Day</option>

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3" selected="1">3</option>

<option value="4">4</option>

<option value="5">5</option>

<option value="6">6</option>

<option value="7">7</option>

<option value="8">8</option>

<option value="9">9</option>

<option value="10">10</option>

<option value="11">11</option>

<option value="12">12</option>

<option value="13">13</option>

<option value="14">14</option>

<option value="15">15</option>

<option value="16">16</option>

<option value="17">17</option>

<option value="18">18</option>

<option value="19">19</option>

<option value="20">20</option>

<option value="21">21</option>

<option value="22">22</option>

<option value="23">23</option>

<option value="24">24</option>

<option value="25">25</option>

<option value="26">26</option>

<option value="27">27</option>

<option value="28">28</option>

<option value="29">29</option>

<option value="30">30</option>

<option value="31">31</option>
</select>
<select aria-label="Year" name="birthday_year" id="year" title="Year" class="_5dba">

<option value="0">Year</option>

<option value="2018">2018</option>

<option value="2017">2017</option>

<option value="2016">2016</option>

<option value="2015">2015</option>

<option value="2014">2014</option>

<option value="2013">2013</option>

<option value="2012">2012</option>

<option value="2011">2011</option>

<option value="2010">2010</option>

<option value="2009">2009</option>

<option value="2008">2008</option>

<option value="2007">2007</option>

<option value="2006">2006</option>

<option value="2005">2005</option>

<option value="2004">2004</option>

<option value="2003">2003</option>

<option value="2002">2002</option>

<option value="2001">2001</option>

<option value="2000">2000</option>

<option value="1999">1999</option>

<option value="1998">1998</option>

<option value="1997">1997</option>

<option value="1996">1996</option>

<option value="1995">1995</option>

<option value="1994">1994</option>

<option value="1993" selected="1">1993</option>

<option value="1992">1992</option>

<option value="1991">1991</option>

<option value="1990">1990</option>

<option value="1989">1989</option>

<option value="1988">1988</option>

<option value="1987">1987</option>

<option value="1986">1986</option>

<option value="1985">1985</option>

<option value="1984">1984</option>

<option value="1983">1983</option>

<option value="1982">1982</option>

<option value="1981">1981</option>

<option value="1980">1980</option>

<option value="1979">1979</option>

<option value="1978">1978</option>

<option value="1977">1977</option>

<option value="1976">1976</option>

<option value="1975">1975</option>

<option value="1974">1974</option>

<option value="1973">1973</option>

<option value="1972">1972</option>

<option value="1971">1971</option>

<option value="1970">1970</option>

<option value="1969">1969</option>

<option value="1968">1968</option>

<option value="1967">1967</option>

<option value="1966">1966</option>

<option value="1965">1965</option>

<option value="1964">1964</option>

<option value="1963">1963</option>

<option value="1962">1962</option>

<option value="1961">1961</option>

<option value="1960">1960</option>

<option value="1959">1959</option>

<option value="1958">1958</option>

<option value="1957">1957</option>

<option value="1956">1956</option>

<option value="1955">1955</option>

<option value="1954">1954</option>

<option value="1953">1953</option>

<option value="1952">1952</option>

<option value="1951">1951</option>

<option value="1950">1950</option>

<option value="1949">1949</option>

<option value="1948">1948</option>

<option value="1947">1947</option>

<option value="1946">1946</option>

<option value="1945">1945</option>

<option value="1944">1944</option>

<option value="1943">1943</option>

<option value="1942">1942</option>

<option value="1941">1941</option>

<option value="1940">1940</option>

<option value="1939">1939</option>

<option value="1938">1938</option>

<option value="1937">1937</option>

<option value="1936">1936</option>

<option value="1935">1935</option>

<option value="1934">1934</option>

<option value="1933">1933</option>

<option value="1932">1932</option>

<option value="1931">1931</option>

<option value="1930">1930</option>

<option value="1929">1929</option>

<option value="1928">1928</option>

<option value="1927">1927</option>

<option value="1926">1926</option>

<option value="1925">1925</option>

<option value="1924">1924</option>

<option value="1923">1923</option>

<option value="1922">1922</option>

<option value="1921">1921</option>

<option value="1920">1920</option>

<option value="1919">1919</option>

<option value="1918">1918</option>

<option value="1917">1917</option>

<option value="1916">1916</option>

<option value="1915">1915</option>

<option value="1914">1914</option>

<option value="1913">1913</option>

<option value="1912">1912</option>

<option value="1911">1911</option>

<option value="1910">1910</option>

<option value="1909">1909</option>

<option value="1908">1908</option>

<option value="1907">1907</option>

<option value="1906">1906</option>

<option value="1905">1905</option>
</select>
</span>

وه‌ڵام: جۆنە ئەمە دروست بکەم؟

دەستی كاك گۆڤار خۆش بێت، لەسەر ئیزنی كاك گۆڤار، ئەتوانیت بە فۆر لووپێك ئەو كارە بكەیت بە ئاسانی بەم شێویە.

for($i=1;$i<=31;$i++)
{
    echo '<option value='.$i.'>'.$i.'</option>';
}

بۆ ساڵەكەش بەم شێوەیە

<?php
for($i=2011;$i<=2015;$i++)
{
    echo '<option value='.$i.'>'.$i.'</option>';
}

?>

تێكەڵ بە كۆدی ئێچ تی ئێم ئێڵەكەتی بكە و بیرۆكە لەو كۆدانەی سەرەوە وەر بگرە.

ژیان تۆ پێ ده‌گه‌یه‌نێت نه‌ك خۆت!

وه‌ڵام: جۆنە ئەمە دروست بکەم؟

Ranja Hseen نووسی:

دەستی كاك گۆڤار خۆش بێت، لەسەر ئیزنی كاك گۆڤار، ئەتوانیت بە فۆر لووپێك ئەو كارە بكەیت بە ئاسانی بەم شێویە.

for($i=1;$i<=31;$i++)
{
    echo '<option value='.$i.'>'.$i.'</option>';
}

بۆ ساڵەكەش بەم شێوەیە

<?php
for($i=2011;$i<=2015;$i++)
{
    echo '<option value='.$i.'>'.$i.'</option>';
}

?>

تێكەڵ بە كۆدی ئێچ تی ئێم ئێڵەكەتی بكە و بیرۆكە لەو كۆدانەی سەرەوە وەر بگرە.

دەستت خۆش برام، ڕاستە بۆ ساڵەکە دەتوانی وابکەی بەڵام ئەوانی تر جێگرین ئیتر پێویست ناکات لوپی پی ئێچ پی بۆ دابنێی...