• ١٣ وه‌ڵام
 • ١٢٥٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-26 18:51:56 هه‌ڵبه‌ست
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-22 23:58:32 balenzrar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٣١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-15 18:45:15 MSTAFA koyi
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-14 15:24:30 sarhangkhalifany
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-12 14:25:02 هه‌ڵبه‌ست
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-11 05:58:39 balenzrar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٩٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-09 05:34:02 balenzrar
 • ١٣ وه‌ڵام
 • ٤٧٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-08 21:51:55 ڕێنوار
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٤٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-06 18:29:41 ئاسۆ نادری

72 تكایه‌ یارمه‌تی

sarhangkhalifany

 • ٧ وه‌ڵام
 • ٦٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-07-06 15:30:42 sarhangkhalifany
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٧١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-27 07:33:32 kurdhostia
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٠١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-24 16:07:10 Govar Jabar
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٦٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-09 19:44:55 هه‌ڵبه‌ست
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٧٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-06-03 21:07:59 mohammed_kurd

78 ئه‌م بابه‌ته‌ داخراوه‌ Help Me Please

xeyam

 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-19 15:16:06 ئاسۆ نادری
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-17 18:35:18 هه‌ڵبه‌ست
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-13 18:30:59 barhameng
 • ١٨ وه‌ڵام
 • ١٦٧١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-13 01:55:13 دیلان گلی
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-11 07:08:09 Govar Jabar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-05-10 12:50:42 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-28 23:14:38 Dastan Mahmod
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-27 10:50:19 هه‌ڵۆی كورد
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٣٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-26 20:18:22 ayman_kurd
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-26 10:35:45 wp-kurdish
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٥٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-26 10:31:06 wp-kurdish
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٤٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-25 10:19:43 هه‌ڵۆی كورد
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-20 10:22:32 هه‌ڵۆی كورد