• ١٤ وه‌ڵام
 • ٤٨٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-11-13 17:56:35 shawa
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٨٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-31 20:47:53 Govar Jabar
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٩٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:13:02 wp-kurdish
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٢٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-08 13:20:53 Govar Jabar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٦٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-07 19:40:55 Pshtiwan_95
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٣٩٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 18:51:23 kurdhostia
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٩٠٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-11-07 19:51:04 choman org
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٠١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-15 23:54:21 mohammed_kurd
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٢٦٦٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-28 18:15:37 halkawt mahdi
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٣٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-13 13:01:30 Govar Jabar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٨٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-18 15:53:48 ahmad_kurd
 • ١ وه‌ڵام
 • ٩٥٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-06-25 10:39:16 ahmad_kurd
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١١٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-06-21 18:51:06 muhamad.ra
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٧١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-06-02 13:27:32 gullyjwan
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٢٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-05-19 10:38:07 محمد هه‌ولێرى
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٣٦٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-05-12 19:09:28 محمد هه‌ولێرى
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٣٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-12-29 13:45:55 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١١١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-22 14:36:27 Hawler1989
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٢١٣٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-17 18:41:34 dostk
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١١١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-03 12:33:13 Mohamed Ismail
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٠٣٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-04 17:49:18 Surkew
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٥٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-25 17:46:37 ahmed and kaka

30 چۆن ئه‌م كاره‌ كراوه‌

aagren پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • ٢٢ وه‌ڵام
 • ٤٢٠٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-15 23:30:46 aagren