• ١٤ وه‌ڵام
 • ٤٦٩٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-11-13 17:56:35 shawa
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٧٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-31 20:47:53 Govar Jabar
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٨٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:13:02 wp-kurdish
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١١٦٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-08 13:20:53 Govar Jabar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٦٤٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-07 19:40:55 Pshtiwan_95
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٣٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 18:51:23 kurdhostia
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٨٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-11-07 19:51:04 choman org
 • ١ وه‌ڵام
 • ٩٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-04-15 23:54:21 mohammed_kurd
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٢٥٥٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-28 18:15:37 halkawt mahdi
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٢٥٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-01-13 13:01:30 Govar Jabar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٨٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-08-18 15:53:48 ahmad_kurd
 • ١ وه‌ڵام
 • ٩٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-06-25 10:39:16 ahmad_kurd
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٠٦٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-06-21 18:51:06 muhamad.ra
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٦٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-06-02 13:27:32 gullyjwan
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١١٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-05-19 10:38:07 محمد هه‌ولێرى
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٢٤٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-05-12 19:09:28 محمد هه‌ولێرى
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٣٢١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-12-29 13:45:55 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٠٧٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-22 14:36:27 Hawler1989
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٢٠٣٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-11-17 18:41:34 dostk
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٠٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-03 12:33:13 Mohamed Ismail
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٠٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-04 17:49:18 Surkew
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٥٢٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-25 17:46:37 ahmed and kaka

30 چۆن ئه‌م كاره‌ كراوه‌

aagren پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • ٢٢ وه‌ڵام
 • ٤٠٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-15 23:30:46 aagren