• 3 وه‌ڵام
 • 582 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-25 20:40:25 نووسه‌ر Govar Jabar
 • 7 وه‌ڵام
 • 1115 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-25 14:51:47 نووسه‌ر Sarbast.com
 • 18 وه‌ڵام
 • 2661 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-10 23:51:28 نووسه‌ر aawara

94 سکریپتی bet سکۆر سپۆرت.

نووسه‌ر شڤان

 • 0 وه‌ڵام
 • 347 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-08 23:18:26 نووسه‌ر شڤان
 • 1 وه‌ڵام
 • 430 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-06 21:18:43 نووسه‌ر Dlovan
 • 3 وه‌ڵام
 • 651 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-25 23:33:26 نووسه‌ر Govar Jabar
 • 10 وه‌ڵام
 • 1265 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-18 01:41:49 نووسه‌ر Ranja Hseen
 • 2 وه‌ڵام
 • 439 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-15 00:02:17 نووسه‌ر sabaty zhian
 • 6 وه‌ڵام
 • 862 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-14 12:16:28 نووسه‌ر garmyani
 • 9 وه‌ڵام
 • 1168 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-12 23:15:31 نووسه‌ر world
 • 2 وه‌ڵام
 • 493 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-26 01:44:02 نووسه‌ر world
 • 3 وه‌ڵام
 • 526 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-02 16:47:52 نووسه‌ر فرمان

103 پیویستیم بە داتایەکى Access

نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی

 • 3 وه‌ڵام
 • 476 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-25 13:50:10 نووسه‌ر ڕێنوار
 • 10 وه‌ڵام
 • 947 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-24 01:53:26 نووسه‌ر ڕێنوار
 • 2 وه‌ڵام
 • 480 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-23 12:16:33 نووسه‌ر bilal0770
 • 4 وه‌ڵام
 • 608 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-16 21:23:12 نووسه‌ر aawara
 • 6 وه‌ڵام
 • 894 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-15 20:54:44 نووسه‌ر garmyani
 • 2 وه‌ڵام
 • 429 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-14 12:52:05 نووسه‌ر osamaamir1998
 • 7 وه‌ڵام
 • 1253 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-07 10:49:25 نووسه‌ر bilal0770
 • 4 وه‌ڵام
 • 742 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-02 00:00:29 نووسه‌ر فرمان

111 پسیاریك له‌باره‌ی Delete

نووسه‌ر osamaamir1998

 • 1 وه‌ڵام
 • 415 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-29 19:13:37 نووسه‌ر ڕێنوار
 • 4 وه‌ڵام
 • 566 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-29 12:15:31 نووسه‌ر فرمان
 • 2 وه‌ڵام
 • 486 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-18 23:28:45 نووسه‌ر فرمان
 • 3 وه‌ڵام
 • 665 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-11 00:23:58 نووسه‌ر فرمان
 • 1 وه‌ڵام
 • 371 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-01 23:29:50 نووسه‌ر هێدی سه‌رمۆردی
 • 3 وه‌ڵام
 • 581 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-21 20:49:03 نووسه‌ر گه‌یلان
 • 9 وه‌ڵام
 • 2085 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-15 19:22:24 نووسه‌ر Govar Jabar
 • 5 وه‌ڵام
 • 1018 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-11 18:03:41 نووسه‌ر Govar Jabar
 • 4 وه‌ڵام
 • 906 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-09 20:56:45 نووسه‌ر garmyani
 • 4 وه‌ڵام
 • 625 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-09 09:17:37 نووسه‌ر ڕێنوار