• ٣ وه‌ڵام
 • ٤٠١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-02 13:17:52 فرمان

92 پیویستیم بە داتایەکى Access

هێدی سه‌رمۆردی

 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣٥٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-25 10:20:10 ڕێنوار
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-23 08:46:33 bilal0770
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٦٩١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-15 17:24:44 garmyani
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-14 09:22:05 osamaamir1998
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٩٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-07 07:19:25 bilal0770
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٦٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-01 20:30:29 فرمان
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-29 15:43:37 ڕێنوار
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-29 08:45:31 فرمان
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-18 19:58:45 فرمان
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-10 20:53:58 فرمان
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-01 19:59:50 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٤٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-21 17:19:03 گه‌یلان
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١١٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-15 15:52:24 Govar Jabar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٧٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-11 14:33:41 Govar Jabar
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-09 17:26:45 garmyani
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٤٦٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-09 05:47:37 ڕێنوار
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-07 09:23:23 kamo fanar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٤٤١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-06 16:26:47 sabaty zhian
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٢٧٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-05 15:11:23 Govar Jabar
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٩١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-04 23:04:54 kamo fanar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-03 20:26:45 هێدی سه‌رمۆردی
 • هیچ زانیاریی وه‌ڵام نییه‌
 • هیچ زانیاریی بابه‌ت نووسین نییه‌
 • هیچ زانیاریی په‌یامی پێشوو نییه‌
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-28 15:03:37 kamo fanar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-27 22:38:43 kamo fanar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-24 07:44:40 Pshtiwan_95
 • ١ وه‌ڵام
 • ٣٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-23 16:15:28 Govar Jabar