• ٢ وه‌ڵام
 • ٥١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-03 01:05:50 edrisabubakr
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-01 20:23:32 ayman_kurd
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٥٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-01 20:20:07 ayman_kurd
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-26 06:53:17 hazhar.uk
 • ٩ وه‌ڵام
 • ١٠١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-01 22:43:22 ئاسۆ نادری
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٠٥٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-01-19 19:32:18 chrkesat
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٦١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-01-15 12:22:10 chrkesat
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٤٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-01-15 07:07:28 chrkesat
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٣٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-23 19:04:00 chrkesat
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٧٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-23 18:52:33 chrkesat
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-23 18:49:39 chrkesat
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١١٩٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-07 17:42:50 Pshtiwan_95
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-26 16:02:16 chrkesat
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٦٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-20 00:31:09 tanyayaka
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-19 11:32:27 chrkesat