• ٢ وه‌ڵام
 • ١٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-05-28 10:49:10 محمد جاوشين
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-05-28 10:31:01 محمد جاوشين
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٩٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-05-22 22:00:37 محمد جاوشين
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-05-20 11:20:23 ڕێنوار
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-05-17 22:18:29 ڕێنوار
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٣٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-28 20:18:07 bilal0770
 • ٨ وه‌ڵام
 • ٣٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-28 15:47:10 bilal0770
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-23 19:01:09 osamaamir1998

69 Linq چۆن بەکاردێت ؟

محمد جاوشين

 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-15 07:03:00 محمد جاوشين
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٣٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-04-06 20:44:13 ڕێنوار
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-25 17:10:25 Govar Jabar
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٤١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-25 11:21:47 Sarbast.com
 • ١٨ وه‌ڵام
 • ٨٣٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-10 20:21:28 aawara
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-03-08 19:48:26 شڤان
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-25 20:03:26 Govar Jabar
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٥١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-17 22:11:49 Ranja Hseen
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-14 20:32:17 sabaty zhian
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٤٠١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-02-14 08:46:28 garmyani
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٣١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-02 13:17:52 فرمان

83 پیویستیم بە داتایەکى Access

هێدی سه‌رمۆردی

 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٦٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-25 10:20:10 ڕێنوار
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٤٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-23 08:46:33 bilal0770
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٤٥٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-15 17:24:44 garmyani
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-14 09:22:05 osamaamir1998
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٦٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-07 07:19:25 bilal0770
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٧٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-01 20:30:29 فرمان