• ١٢٩ وه‌ڵام
 • ٢٨١٧٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-26 22:58:42 shvan mhamad
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ١٣٤٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 16:23:09 abdulla664
 • ٣٣ وه‌ڵام
 • ٦٠٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 08:50:39 DarinTyler7
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ٦٧٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-04 17:54:58 techplan.co
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ٢٦٧١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-07 19:21:52 KurdPrOrg
 • ٣٠ وه‌ڵام
 • ٣١٠٤٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-17 12:20:51 nuna gyan
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٥٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-13 22:25:55 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو دوێنێ 18:52:44 هێدی سه‌رمۆردی
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٤١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-21 08:39:51 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-21 02:18:30 kamo fanar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-20 23:50:24 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٥٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-07 20:42:15 ئاسۆ نادری
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-06 08:54:43 mhamad.rebaz
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-03 09:57:06 ئاشتى کورد
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ١٣٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-28 17:34:36 heoram
 • ١ وه‌ڵام
 • ٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-27 14:08:01 ئاسۆ نادری

18 Visual Studio 2017

ئاسۆ نادری

 • ٣ وه‌ڵام
 • ١٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-20 11:25:25 bilal0770

22 بارکۆد و iso

گەردیلەى زانست

 • ٥ وه‌ڵام
 • ١١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-11 22:31:00 ئاسۆ نادری
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-04 17:34:03 ئاسۆ نادری
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-02 09:27:01 فرمان

28 kodi یان xbmc

heoram

 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٢٣٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-28 18:50:48 heoram
 • ٣ وه‌ڵام
 • ١١٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-24 07:18:44 bilal0770
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ١٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-02-22 13:28:14 mhamad.rebaz