• ١٣١ وه‌ڵام
 • ٤١٢٣٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-30 09:55:25 فرمان
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ١٦٦٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 16:23:09 abdulla664
 • ٣٣ وه‌ڵام
 • ٧٧٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 08:50:39 DarinTyler7
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ٩٢٥١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-04 17:54:58 techplan.co
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ٢٩٠٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-07 19:21:52 KurdPrOrg
 • ٣٠ وه‌ڵام
 • ٣٥٢٤٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-17 12:20:51 nuna gyan
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٩٠٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-13 22:25:55 ئاسۆ نادری
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-03 19:31:19 Govar Jabar

12گوێزراوه‌ته‌وه‌ چۆن دوو كیوری له‌ناو یه‌ك به‌كاربهێنم

bilal0770

 • هیچ زانیاریی وه‌ڵام نییه‌
 • هیچ زانیاریی بابه‌ت نووسین نییه‌
 • هیچ زانیاریی په‌یامی پێشوو نییه‌
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-15 16:08:18 ڕێنوار
 • ١ وه‌ڵام
 • ١١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:22:56 wp-kurdish
 • هیچ زانیاریی وه‌ڵام نییه‌
 • هیچ زانیاریی بابه‌ت نووسین نییه‌
 • هیچ زانیاریی په‌یامی پێشوو نییه‌
 • ١٣ وه‌ڵام
 • ٤٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-26 19:07:31 bilal0770
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٣٣٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-22 14:25:26 Govar Jabar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٣٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-02 03:09:58 HawrazBakrajo
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٢٣٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-23 07:47:34 HawrazBakrajo
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٣١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-19 18:58:34 WlaT_ShaQLaWa
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢١٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-17 18:55:03 bilal0770
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-26 19:35:35 Govar Jabar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٣٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-30 23:00:19 balenzrar