• ١٣١ وه‌ڵام
 • ٣٦٤٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-30 09:55:25 فرمان
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ١٥٣٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 16:23:09 abdulla664
 • ٣٣ وه‌ڵام
 • ٧١١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 08:50:39 DarinTyler7
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ٨٢١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-04 17:54:58 techplan.co
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ٢٨٠٣١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-07 19:21:52 KurdPrOrg
 • ٣٠ وه‌ڵام
 • ٣٣٧٤٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-17 12:20:51 nuna gyan
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٧٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-13 22:25:55 ئاسۆ نادری
 • ١٣ وه‌ڵام
 • ٢٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-26 19:07:31 bilal0770
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٥٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-22 14:25:26 Govar_Programer
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-02 03:09:58 HawrazBakrajo
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-23 07:47:34 HawrazBakrajo
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١٥٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-19 18:58:34 WlaT_ShaQLaWa
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-17 18:55:03 bilal0770
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٠٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-26 19:35:35 Govar_Programer
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٩٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-30 23:00:19 balenzrar
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٤٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-08 10:57:23 ڕێنوار
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-30 13:56:52 ahmad_kurd

27 Visual Studio 2017

ئاسۆ نادری

 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٨٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-28 07:52:14 bilal0770
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-22 11:11:57 ئاسۆ نادری
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ٥٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-10 20:56:20 aawara
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٣٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-09 10:59:14 bilal0770