• ١٣١ وه‌ڵام
 • ٣٩٧٢٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-30 09:55:25 فرمان
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ١٦٢٠٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 16:23:09 abdulla664
 • ٣٣ وه‌ڵام
 • ٧٥٤٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 08:50:39 DarinTyler7
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ٨٩٢٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-04 17:54:58 techplan.co
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ٢٨٧١٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-07 19:21:52 KurdPrOrg
 • ٣٠ وه‌ڵام
 • ٣٤٨٤٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-17 12:20:51 nuna gyan
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٨٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-13 22:25:55 ئاسۆ نادری
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٦٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-15 16:08:54 ڕێنوار
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-15 16:08:18 ڕێنوار
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-01 11:26:02 Yousif..Skofled
 • ١ وه‌ڵام
 • ٨٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:22:56 wp-kurdish
 • هیچ زانیاریی وه‌ڵام نییه‌
 • هیچ زانیاریی بابه‌ت نووسین نییه‌
 • هیچ زانیاریی په‌یامی پێشوو نییه‌
 • ١٣ وه‌ڵام
 • ٤٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-26 19:07:31 bilal0770
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-22 14:25:26 Govar Jabar
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٣١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-02 03:09:58 HawrazBakrajo
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٢٠٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-23 07:47:34 HawrazBakrajo
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٢٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-19 18:58:34 WlaT_ShaQLaWa
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-17 18:55:03 bilal0770
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٠٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-26 19:35:35 Govar Jabar
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٧٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-30 23:00:19 balenzrar
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-08 10:57:23 ڕێنوار