• ١٣١ وه‌ڵام
 • ٣٥١٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-30 09:55:25 فرمان
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ١٤٩٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 16:23:09 abdulla664
 • ٣٣ وه‌ڵام
 • ٦٨٩٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 08:50:39 DarinTyler7
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ٧٩٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-04 17:54:58 techplan.co
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ٢٧٧٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-07 19:21:52 KurdPrOrg
 • ٣٠ وه‌ڵام
 • ٣٣٣٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-17 12:20:51 nuna gyan
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٧٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-13 22:25:55 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٢٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-17 03:26:17 Govar_Programer
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-05 14:09:55 Govar_Programer
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٤٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-02 03:09:58 HawrazBakrajo
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٧٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-23 07:47:34 HawrazBakrajo
 • ٦ وه‌ڵام
 • ١١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-19 18:58:34 WlaT_ShaQLaWa
 • ١ وه‌ڵام
 • ٦٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-26 19:35:35 Govar_Programer
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-30 23:00:19 balenzrar
 • ١ وه‌ڵام
 • ١١٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-08 10:57:23 ڕێنوار
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٣٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-30 13:56:52 ahmad_kurd

26 Visual Studio 2017

ئاسۆ نادری

 • ٥ وه‌ڵام
 • ٦٣٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-28 07:52:14 bilal0770
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٦٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-22 11:11:57 ئاسۆ نادری
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ٥١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-10 20:56:20 aawara
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٢٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-09 10:59:14 bilal0770
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٠٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-03 00:57:26 mhamad.rebaz