• ١٢٩ وه‌ڵام
 • ٣٣٨٥٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-03-26 22:58:42 shvan mhamad
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ١٤٥٥٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 16:23:09 abdulla664
 • ٣٣ وه‌ڵام
 • ٦٧٢٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 08:50:39 DarinTyler7
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ٧٦٨٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-04 17:54:58 techplan.co
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ٢٧٥٥٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-07 19:21:52 KurdPrOrg
 • ٣٠ وه‌ڵام
 • ٣٢٨٠٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-17 12:20:51 nuna gyan
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٧٠٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-13 22:25:55 ئاسۆ نادری
 • ١ وه‌ڵام
 • ٩١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-08 10:57:23 ڕێنوار
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-30 13:56:52 ahmad_kurd

18 Visual Studio 2017

ئاسۆ نادری

 • ٥ وه‌ڵام
 • ٥٨٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-28 07:52:14 bilal0770
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-22 11:11:57 ئاسۆ نادری
 • ١٦ وه‌ڵام
 • ٤٣٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-10 20:56:20 aawara
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٢٥٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-09 10:59:14 bilal0770
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٦٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-03 00:57:26 mhamad.rebaz
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٢٩١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-06-01 10:49:00 ئاسۆ نادری
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٢٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-19 21:32:37 ئاسۆ نادری
 • ٧ وه‌ڵام
 • ٢٧٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-19 13:36:35 WlaT_ShaQLaWa
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٣٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-14 21:59:06 kamo fanar
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٢٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-12 09:50:10 ئاسۆ نادری

30 پرسیاریک لەسەر DVR

هێدی سه‌رمۆردی

 • ٦ وه‌ڵام
 • ٢٦٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-10 23:40:07 هێدی سه‌رمۆردی