• ١٣١ وه‌ڵام
 • ٣٨١٦١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-30 09:55:25 فرمان
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ١٥٨١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-12-21 16:23:09 abdulla664
 • ٣٣ وه‌ڵام
 • ٧٣٢٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-03-25 08:50:39 DarinTyler7
 • ٢٨ وه‌ڵام
 • ٨٥٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2015-06-04 17:54:58 techplan.co
 • ٣٤ وه‌ڵام
 • ٢٨٣٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-03-07 19:21:52 KurdPrOrg
 • ٣٠ وه‌ڵام
 • ٣٤٤١٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-12-17 12:20:51 nuna gyan
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٨٤٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-13 22:25:55 ئاسۆ نادری
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو دوێنێ 13:49:47 گه‌یلان
 • ٠ وه‌ڵام
 • ١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو دوێنێ 11:29:26 ڕێنوار
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٢٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-05-17 10:30:09 فرمان
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٨١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-05-02 21:28:19 mhamad.rebaz
 • ١٣ وه‌ڵام
 • ٣١١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-26 19:07:31 bilal0770
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢١٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-22 14:25:26 Govar_Programer
 • ٥ وه‌ڵام
 • ٢٦٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-01-02 03:09:58 HawrazBakrajo
 • ٤ وه‌ڵام
 • ١٧٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-23 07:47:34 HawrazBakrajo
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٢٣٠ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-19 18:58:34 WlaT_ShaQLaWa
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٤٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-12-17 18:55:03 bilal0770
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٦٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-11-26 19:35:35 Govar_Programer
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٢٣٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-10-30 23:00:19 balenzrar
 • ١ وه‌ڵام
 • ١٨٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-08 10:57:23 ڕێنوار