• ٠ وه‌ڵام
 • ٤٧٧٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2009-08-17 21:33:59 ئاسۆ نادری
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٥٣٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2020-05-07 22:39:33 kurakurd
 • ٢١ وه‌ڵام
 • ٤١٦٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2019-05-04 16:17:59 MAYAN
 • ٤ وه‌ڵام
 • ٥٤٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2019-04-23 18:06:04 kamo fanar

8 تۆڕمیكس

شالاو كؤيي

 • ٣ وه‌ڵام
 • ٨٦٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-10-25 20:47:07 halwest46
 • ٢ وه‌ڵام
 • ٥٥٥ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-08-28 03:32:02 شالاو كؤيي
 • ١ وه‌ڵام
 • ٤٩٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-07-22 19:46:17 kurdhostia
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٢٣٣١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:20:50 wp-kurdish
 • ٣ وه‌ڵام
 • ٧١٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2018-06-16 21:19:07 wp-kurdish

13گوێزراوه‌ته‌وه‌ کێشەیەک لە پەرەی چوونە ژوورەوە

aawara

 • هیچ زانیاریی وه‌ڵام نییه‌
 • هیچ زانیاریی بابه‌ت نووسین نییه‌
 • هیچ زانیاریی په‌یامی پێشوو نییه‌

14گوێزراوه‌ته‌وه‌ رۆحت شاد کاک ئاسۆ

دابان

 • هیچ زانیاریی وه‌ڵام نییه‌
 • هیچ زانیاریی بابه‌ت نووسین نییه‌
 • هیچ زانیاریی په‌یامی پێشوو نییه‌
 • ٠ وه‌ڵام
 • ٧٥١٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-09-18 15:23:56 sabaty zhian
 • ١٩ وه‌ڵام
 • ٥١٠٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-08-27 18:10:17 wriakurdish
 • ١٢ وه‌ڵام
 • ٩٩٩٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-05-13 12:58:37 sarhang it
 • ١٩ وه‌ڵام
 • ٣٩٢٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-01 20:46:20 ayman_kurd
 • ٧ وه‌ڵام
 • ١٣٦٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2017-04-01 20:12:46 ayman_kurd
 • ٥ وه‌ڵام
 • ١٣١٧ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-08 20:59:43 tanyayaka

22 نیگارا

Lewzhay پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • ٢٤ وه‌ڵام
 • ٤٥٩٣ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-11-04 16:13:31 chrkesat
 • ٢ وه‌ڵام
 • ١٠٤١ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-08-07 11:09:08 syronz
 • ٦ وه‌ڵام
 • ٢٠٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-07-06 16:55:29 kurdhostia
 • ١ وه‌ڵام
 • ٩٩٨ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-05-03 17:48:07 kamo fanar

27 سێوێک.نێت

rony پەڕەی په‌ڕه‌ 1 2

 • ٢٤ وه‌ڵام
 • ٥٠٥٩ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-22 19:14:09 talavoock
 • ٨ وه‌ڵام
 • ١٩٨٦ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-02 19:08:01 karzan.ahmad1993
 • ٢١ وه‌ڵام
 • ٥٠٠٤ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-02 11:37:03 karzan.ahmad1993
 • ١٠ وه‌ڵام
 • ٢٠٨٢ ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2016-02-02 10:18:41 karzan.ahmad1993